THE HOME OF PHOTOGRAPHY IN SCANDINAVIA

Landskrona Foto är en av de viktigaste institutionerna i Skandinavien för förmedling, forskning och bevarande av fotografi. De bärande pelarna för Landskrona Foto är utställningar, fotohistoria, forskning, bevarande av det fotografiska kulturarvet, en årlig fotofestival och stöd till samtida konstnärer.

Huvudman för verksamheten är Landskrona stads kulturnämnd, som har ett fast anslag i budgeten för grundfinansieringen. Därutöver mottar vi bidrag från regionala, nationella och nordiska kulturorganisationer liksom generöst stöd från många företag med intresse för verksamheten och för Landskrona.

Det politiskt ställda målet är att Landskrona Foto skall ha den kvalitet och bredd i verksamheten att Landskrona kan åberopa sig att vara The Capital of Photography in Scandinavia. Målet skall vara uppnått 2020.

 

LANDSKRONA

Staden Landskrona, grundad år 1413, är belägen vid Skånes kust, mellan Malmö och Helsingborg. Snett över sundet ligger Köpenhamn. Med tanke på det strategiska läget och den naturliga djuphamnen kom militära avväganden att bestämma stadens utveckling. Idag handlar det om konstnärliga avväganden.

Under 1700-talet begåvades Landskrona med breda gator i ett kvadratiskt kvartersrutmönster. En stor del av den ursprungliga bebyggelsen finns fortfarande kvar. Befästningsområdet med Landskrona Citadell tjänstgör i dag som ett stort sammanhängande parkområde mellan centrum och havet. Inte för inte brukar besökare benämna Landskrona som ”en förtjusande vacker stad” – som skapad för att föreviga med kamera.

Närheten till havet gav förutsättningar för en omfattande varvsindustri. Under förra seklet byggdes och sjösattes på Öresundsvarvet 257 större och mindre fartyg som kom att tjänstgöra på de sju haven. Varvet hade under sin storhetsperiod 3500 anställda. På åttiotalet tog flinka asiatiska länder slutgiltigt över hela näringen, precis som de gjorde med kameraindustrin. I Landskrona idag lever dock Sveriges enda reparationsvarv med 700 anställda vidare.

Under 1900-talets goda år investerade Landskrona i kulturinstitutioner av olika slag. Idag utgör dessa en stor tillgång när ambitionen är att utveckla de kreativa och kulturella näringarna. Det är ovanligt att en så relativt liten stad har en så livaktig teater, museum och konsthall. Det är ännu ovanligare att en så relativt liten stad siktar så högt på den fotografiska himlen.

ORGANISATION

Landskrona stad är huvudman för Landskrona Foto med kulturnämnden som politiskt ansvarig nämnd. För projektet finns en styrgrupp bestående av politiker från kommunstyrelse, kulturnämnd och chefstjänstemän. Projektet har starkt stöd från olika organ inom Region Skåne och från det lokala näringslivet.

Verksamhetsledare för Landskrona Foto är Göran Nyström, tidigare kulturchef i Landskrona. Konstnärlig ledare är sedan 2018 Jenny Nordquist. Projektet har ett Advisory board som består av externa resurspersoner: Nina Grundemark, gallerist; Per Lindström, journalist och författare; Greger Ulf Nilson, art director och Beate Cegielska, konstnärlig ledare för Galleri Image i Århus.

Göran Nyström
Verksamhetsledare
director(at)landskronafoto.org
0709-470582
Christian Caujolle
Konstnärlig ledare Landskrona Foto Festival
Jenny Nordquist
Avdelningschef Landskrona Foto
jenny.nordquist(at)landskrona.se
Kjell Thoresson
Förvaltningschef, Fritids- och kulturförvaltningen
kjell.thoresson(at)landskrona.se
+46 (0) 418-47 05 20
Tina Jönsson
Projektledare Landskrona Foto Festival
festival(at)landskronafoto.org
+46 (0) 418 47 30 16
Nichlas Olsson
Teknisk coordinator
teknik(at)landskronafoto.org
0046 (0) 418-47 05 70
Jenny Lindhe
Curator, Projektledare Fotoboksdagen, Fotoantikvarie Landskrona Foto
Fotoboksdagen(at)landskronafoto.org
+46 (0)418 47 05 66
Tommy Arvidson
Fotoboksdagen och Fotoboksmarknad
tommyarvidson(at)gmail.com
Tony Kristensson
Projektledare Fotoboksdagen Bildkonstnär och grundare av Galleri Breadfield
tonyk(at)tonyk.se
Janne Jönsson
Curator Landskrona Foto Museum
curator(at)landskronafoto.org
Anneli Oxenstierna
Museilektor
skolprogram(at)landskronafoto.org
(0) 418-47 05 68
Caroline Larsson Saglamoglu
Information- och Marknadsansvarig
caroline.larssonsaglamoglu(at)landskrona.se
+46 733-47 33 40
Marija Filipovic
Administrativ chef
administration(at)landskronafoto.org
0046 (0) 418-47 05 78
Beate Cegielska
Portfolio Review Landskrona Foto Festival
portfolioreview@landskronafoto.org
Moritz Neumüller
Portfolio Review Landskrona Foto Festival
Nils Petter Löfstedt
Fotoantikvarie / Jean Hermanson-samlingen
petter.lofstedt(at)landskrona.se

PARTNERS & SPONSORER

Vår möjlighet att spetsa utställningsutbud och program under Landskrona Foto Festival ligger i det stöd vi får från företag och de samarbeten vi har på institutionell nivå. Vi framför ett stort tack till:

– Arkitektkopia, som är ett rikstäckande serviceföretag i den grafiska branschen och som har den kompetens för kvalitetstryck av bilder för visning utomhus, som fotofestivalen behöver.

– Artproof, som är ett företag baserat i Estlands huvudstad Tallinn. Artproof är specialiserat på tryck och ramning av fotografiska verk och har uppdrag för ett stort antal internationellt baserade gallerier och konsthallar. Artproof stödjer festivalens Portfolio Review med ett pris till Årets Bästa Portfolio.

– GöteborgsTryckeriet, är ett tryckeri med stark kvalitetsprofil, inte minst vad gäller fotoböcker. Företaget dominerade nomineringarna till förra årets Svensk Bokkonst. GöteborgsTryckeriet hjälper festivalen med produkter som trycks på papper.

– Landskronahem, är Landskronas största fastighetsföretag med en stark ambition att bidraga med bra boende och till en positiv utveckling av staden.

– LSR är det lokala renhållningsbolaget för Landskrona och Svalöv som nu utvecklats så långt att 99% av allt avfall från hushållen återvinns till ny materialråvara eller till andra nyttigheter som energi. LSR gör det möjligt för festivalen att erbjuda Landskrona- och Svalövsbor fri entré till festivalens utställningar.

– Mazars är ett internationellt etablerat företag verksamt inom revision, redovisning och skatterådgivning med service, engagemang och tillgänglighet som tydliga mål.

– Serneke är en nytänkande och expansiv byggkoncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen har flera aktuella projekt i Skåne och i Landskrona utvecklar Serneke Fröfabriken – ett kulturhus på ett område som ska bli centrum för hälsa, innovationer, forskning och utbildning med bostäder och kontor.

INSTITUTIONELLA SAMVERKANSPARTNERS

– Kultur Skåne som under hela vår uppbyggnadsperiod gett oss ett starkt moraliskt och finansiellt stöd för att i Skåne och i Landskrona skapa ett starkt center för fotografi på nordisk nivå.

– Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer vårt viktiga projekt för att tillsammans med Lunds universitet utveckla forskning om fotografi. 

– CFF (Centrum för fotografi) och Fotoförfattarna inom Sveriges Fotografers förbund ger oss också ett viktigt stöd för fotoboksevenemangen.

– Polish Institute och Pro Helvetia som bidrar till visningen av verk från dessa länder.