THE HOME OF PHOTOGRAPHY IN SCANDINAVIA

Landskrona Foto är en av de viktigaste institutionerna i Skandinavien för förmedling, forskning och bevarande av fotografi. De bärande pelarna för Landskrona Foto är utställningar, fotohistoria, forskning, bevarande av det fotografiska kulturarvet, en årlig fotofestival och stöd till samtida konstnärer.

Huvudman för verksamheten är Landskrona stads kulturnämnd, som har ett fast anslag i budgeten för grundfinansieringen. Därutöver mottar vi bidrag från regionala, nationella och nordiska kulturorganisationer liksom generöst stöd från många företag med intresse för verksamheten och för Landskrona.

Det politiskt ställda målet är att Landskrona Foto skall ha den kvalitet och bredd i verksamheten att Landskrona kan åberopa sig att vara The Capital of Photography in Scandinavia. Målet skall vara uppnått 2020.

 

LANDSKRONA

Staden Landskrona, grundad år 1413, är belägen vid Skånes kust, mellan Malmö och Helsingborg. Snett över sundet ligger Köpenhamn. Med tanke på det strategiska läget och den naturliga djuphamnen kom militära avväganden att bestämma stadens utveckling. Idag handlar det om konstnärliga avväganden.

Under 1700-talet begåvades Landskrona med breda gator i ett kvadratiskt kvartersrutmönster. En stor del av den ursprungliga bebyggelsen finns fortfarande kvar. Befästningsområdet med Landskrona Citadell tjänstgör i dag som ett stort sammanhängande parkområde mellan centrum och havet. Inte för inte brukar besökare benämna Landskrona som ”en förtjusande vacker stad” – som skapad för att föreviga med kamera.

Närheten till havet gav förutsättningar för en omfattande varvsindustri. Under förra seklet byggdes och sjösattes på Öresundsvarvet 257 större och mindre fartyg som kom att tjänstgöra på de sju haven. Varvet hade under sin storhetsperiod 3500 anställda. På åttiotalet tog flinka asiatiska länder slutgiltigt över hela näringen, precis som de gjorde med kameraindustrin. I Landskrona idag lever dock Sveriges enda reparationsvarv med 700 anställda vidare.

Under 1900-talets goda år investerade Landskrona i kulturinstitutioner av olika slag. Idag utgör dessa en stor tillgång när ambitionen är att utveckla de kreativa och kulturella näringarna. Det är ovanligt att en så relativt liten stad har en så livaktig teater, museum och konsthall. Det är ännu ovanligare att en så relativt liten stad siktar så högt på den fotografiska himlen.

ORGANISATION

Landskrona stad är huvudman för Landskrona Foto med kulturnämnden som politiskt ansvarig nämnd. För projektet finns en styrgrupp bestående av politiker från kommunstyrelse, kulturnämnd och chefstjänstemän. Projektet har starkt stöd från olika organ inom Region Skåne och från det lokala näringslivet.

Verksamhetsledare för Landskrona Foto är Göran Nyström, tidigare kulturchef i Landskrona. Konstnärlig ledare är sedan 2018 Jenny Nordquist. Projektet har ett Advisory board som består av externa resurspersoner: Nina Grundemark, gallerist; Per Lindström, journalist och författare; Greger Ulf Nilson, art director och Beate Cegielska, konstnärlig ledare för Galleri Image i Århus.

Göran Nyström
Verksamhetsledare
director(at)landskronafoto.org
0709-470582
Christian Caujolle
Konstnärlig ledare Landskrona Foto Festival
Jenny Nordquist
Avdelningschef Landskrona Foto
jenny.nordquist(at)landskrona.se
Kjell Thoresson
Förvaltningschef, Fritids- och kulturförvaltningen
kjell.thoresson(at)landskrona.se
+46 (0) 418-47 05 20
Tina Jönsson
Projektledare Landskrona Foto Festival
festival(at)landskronafoto.org
+46 (0) 418 47 30 16
Nichlas Olsson
Teknisk coordinator
teknik(at)landskronafoto.org
0046 (0) 418-47 05 70
Jenny Lindhe
Curator, Projektledare Fotoboksdagen, Fotoantikvarie Landskrona Foto
Fotoboksdagen(at)landskronafoto.org
+46 (0)418 47 05 66
Tommy Arvidson
Fotoboksdagen och Fotoboksmarknad
tommyarvidson(at)gmail.com
Tony Kristensson
Projektledare Fotoboksdagen Bildkonstnär och grundare av Galleri Breadfield
tonyk(at)tonyk.se
Janne Jönsson
Curator Landskrona Foto Museum
curator(at)landskronafoto.org
Anneli Oxenstierna
Museilektor
skolprogram(at)landskronafoto.org
(0) 418-47 05 68
Caroline Larsson Saglamoglu
Koordinator för Sociala medier
caroline.larsson(at)landskrona.se
+46 733-47 33 40
Marija Filipovic
Administrativ chef
administration(at)landskronafoto.org
0046 (0) 418-47 05 78
Beate Cegielska
Portfolio Review Landskrona Foto Festival
portfolioreview@landskronafoto.org
Moritz Neumüller
Portfolio Review Landskrona Foto Festival
Nils Petter Löfstedt
Fotoantikvarie / Jean Hermanson-samlingen
petter.lofstedt(at)landskrona.se

ADVISORY BOARD

Nina Grundemark

Nina Grundemark, född 1967, har läst konstvetenskap på Södertörns Högskola, curatorsutbildningen vid Stockholms Universitet och fotohistoria på Konstfack, men har även en fil. kand i Systemvetenskap och har i många år jobbat som managementkonsult och projektledare. Gallerist i Berlin och Stockholm.


Greger Ulf Nilson

Greger Ulf Nilson, född 1961, är en av Skandinaviens mest prisbelönta art directors och grafiska formgivare, av såväl små egensinniga trycksaker som omfattande institutionella reklamkampanjer. Fotografiet som konstform har oftast varit utgångspunkt i hans verk och gärning och renderat honom internationellt erkännande.

Han låg 1998 bakom världens (fortfarande) största fotoutställning i Stockholms tunnelbana med 750 tryckta stortavlor med verk av 250 av samtidens främsta fotografer. År 2002, i samarbete med Steidl Verlag, sjösatte han en utgivningsserie av fotoböcker under namnet Steidl/GUN. Sedan 2008 driver han GunGallery i Stockholm, ett av Europas mest ansedda gallerier för nutida fotografi.

Greger Ulf Nilson kan sägas ha varit en av huvudpersonerna bakom fotobokens internationella renässans och utveckling senaste decenniet. Han har verkat som ambassadör för genren i egenskap av såväl samlare som skapare av unika fotoböcker. I den senare rollen karaktäriseras hans eget konstnärliga uttryck av kompromisslöshet och direkthet. Men sällan nonchalans, varken mot fotograf eller motiv.


Per Lindström

Per Lindström (1952–) är fotograf, journalist och adjungerad professor i fotografi.

1977–1988 medarbetare och redaktör för Aktuell Fotografi och delägare i Fyra Förläggare AB, som också gav ut Fotografiskt album och ett 50-tal fotoböcker.

1990–2012 bildchef och utvecklingsredaktör på Sydsvenskan och ansvarig för ett antal fotoutställningar, bland andra ”Med solen i ryggen” på Malmö konsthall 1989 och Arbetets museum 1990 och ”Mödrar, döttrar, fäder och söner” på Kulturen i Lund och Kulturhuset i Stockholm 2001.

Forskar sedan 2008 på den svenska bildjournalistikens historia. Sitter i ledningsgruppen för Nordens fotoskola och arbetar som rådgivare i bland annat fotografiska kulturarvsfrågor.

Författare till Lars Tunbjörk – Gränslösa bilder (1987), Blixt & Under (1993), Bilden berättar (1998), Svart på vitt om Tio Fotografer (2008), Beijing 1989 (2009) och Tore Jonsson – Nordiska museets samlingar (2015).


Beate Cegielska

Beate Cegielska, konstnärlig ledare för Galleri Image i Århus, har sedan 1990 kurerat en stor mängd grupp- och soloutställningar av danska och internationella konstnärer i Europa, Syd-Korea, Kina och Indien. Under många år har hon också medverkat som portfolioreviewer på olika fotofestivaler runt om i världen.

Galleri Image är en icke kommersiell utställningshall som syftar till att främja konstnärlig fotografi av hög kvalitet och visar såväl danska som internationella konstnärers verk av konstfoto och video. Galleri Image, som startade 1977, är den äldsta icke-kommersiella institutionen för fotografi i Norden. Under många år var den det enda fotogalleriet i Danmark överhuvudtaget. Galleriet har fått ett allt ökat internationellt erkännande och har bidragit till förståelsen av fotografi som en självständig gren inom konstvärlden.

PARTNERS & SPONSORER

Vår möjlighet att spetsa utställningsutbud och program under Landskrona Foto Festival ligger i det stöd vi får från företag och de samarbeten vi har på institutionell nivå. Vi framför ett stort tack till:

– Arkitektkopia, som är ett rikstäckande serviceföretag i den grafiska branschen och som har den kompetens för kvalitetstryck av bilder för visning utomhus, som fotofestivalen behöver.

– Artproof, som är ett företag baserat i Estlands huvudstad Tallinn. Artproof är specialiserat på tryck och ramning av fotografiska verk och har uppdrag för ett stort antal internationellt baserade gallerier och konsthallar. Artproof stödjer festivalens Portfolio Review med ett pris till Årets Bästa Portfolio.

– GöteborgsTryckeriet, är ett tryckeri med stark kvalitetsprofil, inte minst vad gäller fotoböcker. Företaget dominerade nomineringarna till förra årets Svensk Bokkonst. GöteborgsTryckeriet hjälper festivalen med produkter som trycks på papper.

– Landskronahem, är Landskronas största fastighetsföretag med en stark ambition att bidraga med bra boende och till en positiv utveckling av staden.

– LSR är det lokala renhållningsbolaget för Landskrona och Svalöv som nu utvecklats så långt att 99% av allt avfall från hushållen återvinns till ny materialråvara eller till andra nyttigheter som energi. LSR gör det möjligt för festivalen att erbjuda Landskrona- och Svalövsbor fri entré till festivalens utställningar.

– Mazars är ett internationellt etablerat företag verksamt inom revision, redovisning och skatterådgivning med service, engagemang och tillgänglighet som tydliga mål.

– Serneke är en nytänkande och expansiv byggkoncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen har flera aktuella projekt i Skåne och i Landskrona utvecklar Serneke Fröfabriken – ett kulturhus på ett område som ska bli centrum för hälsa, innovationer, forskning och utbildning med bostäder och kontor.

INSTITUTIONELLA SAMVERKANSPARTNERS

– Kultur Skåne som under hela vår uppbyggnadsperiod gett oss ett starkt moraliskt och finansiellt stöd för att i Skåne och i Landskrona skapa ett starkt center för fotografi på nordisk nivå.

– Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer vårt viktiga projekt för att tillsammans med Lunds universitet utveckla forskning om fotografi. 

– CFF (Centrum för fotografi) och Fotoförfattarna inom Sveriges Fotografers förbund ger oss också ett viktigt stöd för fotoboksevenemangen.

– Polish Institute och Pro Helvetia som bidrar till visningen av verk från dessa länder.