THE HOME OF PHOTOGRAPHY IN SCANDINAVIA.

Fotografin som konstform har senaste decenniet uppnått en aldrig tidigare skådad ställning i Sverige. Antalet gallerier, institutioner och museer som ställer ut svenskt och utländskt samtida fotografi har aldrig varit fler. Inte heller antalet fotoböcker som ges ut har varit fler. Inte heller har så höga priser tidigare uppnåtts för fotografier på auktioner.

Intresset för, och forskningen kring fotografiet utifrån historiska, sociala och estetiska perspektiv, är dock inte lika utvecklat. Människor löser inträde till utställningar som aldrig förr – men upplever sig inte sällan sakna nycklar till varför de blir berörda, eller inte. Kunskaperna om fotografin i dess kraft av konstverk, brandfackla, dokument, bevis, minne … håller på att blekna bort, både bildligt och bokstavligt.

Ingen institution i landet har hittills visat vilja att ta på sig den dynamiska och komplexa roll det innebär att ställa ut det bästa av internationellt och svenskt samtida fotografi. Och att samtidigt utgöra ett lärdomscentrum för fotografins teori och historia – med betoning på Skandinavien, men med nödvändiga utblickar. Landskrona Foto tänker göra det.

 

LANDSKRONA

Staden Landskrona, grundad år 1413, är belägen vid Skånes kust, mellan Malmö och Helsingborg. Snett över sundet ligger Köpenhamn. Med tanke på det strategiska läget och den naturliga djuphamnen kom militära avväganden att bestämma stadens utveckling. Idag handlar det om konstnärliga avväganden.

Under 1700-talet begåvades Landskrona med breda gator i ett kvadratiskt kvartersrutmönster. En stor del av den ursprungliga stenhusbebyggelsen finns fortfarande kvar då staden förskonats från omfattande bränder. Befästningsområdet med Landskrona Citadell tjänstgör i dag som ett stort sammanhängande parkområde mellan centrum och havet. Inte för inte brukar besökare benämna Landskrona som ”en förtjusande vacker stad” – som skapad för att föreviga med kamera.

Närheten till havet gav förutsättningar för en omfattande varvsindustri. Under förra seklet byggdes och sjösattes på Öresundsvarvet 257 större och mindre fartyg som kom att tjänstgöra på de sju haven. Varvet hade under sin storhetsperiod 3.500 anställda. På åttiotalet tog flinka asiatiska länder slutgiltigt över hela näringen, precis som de gjorde med kameraindustrin. (I Landskrona idag lever dock Sveriges enda reparationsvarv med 700 anställda vidare.)

Under 1900-talets goda år investerade Landskrona i kulturinstitutioner av olika slag. Idag utgör dessa en stor tillgång när ambitionen är att utveckla de kreativa och kulturella näringarna. Det är ovanligt att en så relativt liten stad har en så livaktig teater, stadsmuseum och konsthall. Det är ännu ovanligare att en så relativt liten stad siktar så högt på den fotografiska himlen

ORGANISATION

Landskrona stad är huvudman för Landskrona Foto med kulturnämnden som politiskt ansvarig nämnd. För projektet finns en styrgrupp bestående av politiker från kommunstyrelse, kulturnämnd och chefstjänstemän. Projektet har starkt stöd från olika organ inom Region Skåne och från det lokala näringslivet.

Verksamhetsledare för Landskrona Foto är Göran Nyström, tidigare kulturchef i Landskrona. Projektet har ett Advisory board som består av externa resurspersoner: Nina Grundemark, gallerist; Jenny Lindhe, gallerist; Per Lindström, journalist och författare; Thomas H Johnsson, fotograf; JH Engström, fotograf; Greger Ulf Nilson, art director; Lars Forsberg, skribent.

 

 

Göran Nyström
Verksamhetsledare
director(at)landskronafoto.org
0709-470582
Christian Caujolle
Konstnärlig ledare Landskrona Foto Festival
Jenny Nordquist
Konstnärlig ledare Landskrona Foto Festival
artisticdirector(at)landskronafoto.org
Josefin Garpvall Bahary
Marknadsföring och kommunikation
info(at)landskronafoto.org
0046 (0) 418-47 05 73
Viktoria Blomberg Book
Festivalkoordinator
festival(at)landskronafoto.org
+46 (0) 733-47 30 24
Nina Grundemark
Gallerist Grundemark Nilsson Gallery Projektledare för fotofestivalens Portfolio review
portfolioreview(at)landskronafoto.org
Tommy Arvidson
Fotoboksdagen och Fotoboksmarknad Fotograf och skribent
tommy.arvidson(at)tele2.se
Tony Kristensson
Projektledare Fotoboksdagen Bildkonstnär och grundare av Galleri Breadfield
tonyk(at)tonyk.se
Jenny Lindhe
Projektledare Fotoboksdagen, Bildkonstnär och grundare av Galleri Breadfield
Fotoboksdagen(at)landskronafoto.org
Janne Jönsson
Kurator Landskrona Foto Museum
janne.jonsson(at)landskrona.se
Kjell Thoresson
Förvaltningschef, Fritids- och kulturförvaltningen
kjell.thoresson(at)landskrona.se
+46 (0) 418-47 05 20
Sanna Lilie
Programcoordinator - föräldraledig
Nichlas Olsson
Teknisk coordinator
teknik(at)landskronafoto.org
0046 (0) 418-47 05 70
Marija Filipovic
Administrativ chef
administration(at)landskronafoto.org
0046 (0) 418-47 05 78

PARTNERS

Vi är mycket tacksamma för det goda och generösa stöd vi får från våra partners. Stödet betyder inte bara att vi får ekonomisk möjlighet att genomföra festivalen, utan även samarbete och uppmuntran över att vi gör något bra för svensk fotografi och för Landskrona.

 

Svenska fotografers förbund

Centrum för fotografi

Dagsljus AB

MJ Visual

KreLab

House of Mag Num

HD/Sydsvenskan