OBSERVATÖREN

EMANUEL CEDERQVIST, LANDSKRONA MUSEUM

 

Observatören besöker Emanuel Cederqvist väderstationen vid Pårtetjåkko, beläget vid en bergstopp i Sareks södra delar. Väderstationen byggdes av Axel Hamberg och stod klar 1914. Under åren 1914 -1918 beboddes stationen av två väderobservatörer som utförde noggranna mätningar av vädret dygnet runt. På grund av platsens svårtillgängliga geografiska läge har stationen och de kvarlämnade mätinstrumenten stått orörda i över hundra år. 

Observatören relaterar till en speciell historia där Cederqvists namne, väderobservatören Emanuel ”Manne” Hofing, försvann i en snöstorm och aldrig återfanns. En storm som inte gick att förutse. Arbetet utforskar det mätbara och det omätbara, det förutsägbara och det oförutsägbara. Vi ser människan/ maskinen, subjektet/objektet, dess begränsningar och det kontrollerbara.