KONSTNÄRLIG LEDNING: PROGRAMFÖRKLARING

Landskrona har ambitionen att bli Skandinaviens huvudstad för fotografi. Och den årliga Landskrona Foto Festival är ett av medlen. Under festivalen vill vi att fotografiet ska manifesteras i det offentliga rummet, i allt ifrån butiksfönster till parker och gamla byggnader, att det blir en märkbar del i att uppleva staden. Detta är både en öppen inbjudan till besökaren att upptäcka staden och en utmaning kring vad offentliga rum – som så ofta privatiseras med reklam – kan och skulle kunna vara.

Vi vill se hur konstnärliga uttryck berikar och kompletterar varandra, därför begränsas festivalen inte till ett tema även om identitet, verklighet och vår relation med naturen går som en röd tråd genom årets festival.

Kärnan i denna festival handlar istället om att fira fotografiet, liksom att fira konstnärerna, utan vilka festivalen inte skulle vara möjlig. Det handlar om att skapa ett spännande visuellt utrymme, om att röra upp känslor och provocera till diskussion. Det handlar om att få människor att tänka på dessa bilder, deras sammanhang, deras påverkan och möjliga framtida effekter.

// Christian Caujolle och Jenny Nordquist,