SVERIGES FÖRSTA FOTOHISTORISKA MUSEUM AV RANG.

En sammanfattande symbol för Landskrona Foto är tänkt att vara etableringen av en sammanhållen institution som innefattar de viktigaste av verksamheterna: Fotohistoriska utställningar, samtidsutställningar, forskningsinstitution, kulturarvsenhet, bibliotek m.fl.

I Sverige finns inget museum eller institution att besöka där den fotografiska bildens historia visas och förklaras. I de nordiska länderna finns detta enbart i Norge i form av Preus museum. I Europa finns museer i Holland, England och Tyskland som kan sägas uppfylla kravet på att ha samlingar, en bevarandeenhet och utställningar som förklarar den fotografiska bildens konstnärliga, dokumentära och sociala betydelse för samhällsutvecklingen. Landskrona Foto har för avsikt att fylla det tomrummet.

Ambitionen är att skapa en permanent utställning som speglar fotografins betydelse och utveckling från starten 1839 och fram till idag. I utställningen skall de viktigaste fotograferna från Sverige och från olika fotografiska discipliner som dokumentärt, konst, mode, natur, reklam etc, finnas representerade.

VISION

Ambitionen är att skapa en permanent utställning som speglar fotografins betydelse och utveckling från starten 1839 och fram till idag. I utställningen skall de viktigaste fotograferna från Sverige och från olika fotografiska discipliner som dokumentärt, konst, mode, natur, reklam, etc., finnas representerade.

Byggnaden och platsen där Landskrona Foto Museum kommer att verka håller på att utredas. Beslut väntas hösten 2016.

AUGUSTI 2016:
FÖRSTA ANSATSEN ATT BETRAKTA FOTOHISTORIA UR ETT MODERNT PERSPEKTIV.

I väntan på att en egen byggnad för Landskrona Foto Museum skall stå klar invigs i samband med Landskrona Foto Festival i augusti 2016 en stor svensk fotohistorisk utställning på Landskrona museum. Utställningen är tänkt att vara en ”preview”, en föraning om vad som skall komma och ambitionen är att visa fotohistoria utifrån ett modernt perspektiv och tilltal. Just nu pågår arbetet att skapa utställningen.

SAMLINGAR

Med tanke på den centrala roll Landskrona Foto vill ha inom fotografin i Norden i framtiden måste stora resurser satsas på inköp av fotografi överhuvudtaget de närmaste åren.

Landskrona Foto har idag en samling av fotografi från fotografer som varit verksamma i Landskrona. Samlingen består av cirka 700.000 bilder, mestadels negativ. (En mindre del av samlingen cirka 40.000 bilder finns nu digitaliserad och tillgänglig via nätet.)

Samlingen består av bilder från många historiskt framstående fotografer såsom Emil Borg Mesch, Anton Hagman och Carl Christersson. Volymmässigt härstammar en stor del av bilderna från pressfotografen Anders Hilding.

År 2014 förvärvade Landskrona Foto fotografen Jean Hermansons samling bestående av 250.000 negativ och tusentals fotokopior. Han var en av landets mest framstående arbetsplatsskildrare, men fotograferade även i andra länder, till exempel Irland.

Landskrona Fotos tanke med förvärv av fotografers livsverk är att i konkret handling visa vårt intresse av att vara drivande nationellt i frågan om omhändertagande av kulturarvet. Många viktiga samlingar riskerar att gå förlorade.

Sök i Landskrona museums fotoarkiv

 

 

EMIL RAGNAR BORG MESCH

Grunden till bildarkivet på Landskrona museum är 166 fotografier av fotografen Emil Ragnar Borg Mesch. De deponerades på museet 1910, samma år som verksamheten startade. Borg Mesch fick i uppdrag av stadens borgmästare att dokumentera allt väsentligt i Landskrona kring år 1900. Han hade sin fotostudio i Landskrona under 1800-talets sista år innan han flyttade vidare för att etablera sig i den då snabbt växande staden Kiruna.

Ragnar Borg Mesch är mest känd för sin mångåriga dokumentation av Kiruna och fjällvärlden och dess ursprungsbefolkning under 1900-talets första decennier.

JEAN HERMANSON

Efter att fotografen Jean Hermanson gått bort 2012 har Landskrona Foto övertagit hans bildsamling. Jean Hermanson var en av Sveriges mest framträdande fotografiska skildrare av arbetslivets villkor. Han gjorde också en stor mängd dokumentationer av livsvillkoren i främmande länder såsom Vietnam, Spanien, Guinea Bissau och Irland.

Bildsamlingen består av drygt 300.000 negativ och diabilder samt 3000 printar.

HIMLENS MÖRKRUM

HIMLENS MÖRKRUM (2017) är en dokumentär av Nils-Petter Löfstedt om fotografen Jean Hermanson och hans bilder.

I den här hyllade dokumentären får vi ta del av Jean Hermansons enorma bildskatt, och inte minst lära känna människorna på hans fotografier.
Efter sig lämnar han ett arkiv där det mesta varit helt dolt för omvärlden. Jeans två barn ärver sin pappas arkiv och påbörjar sökandet efter ett nytt hem till alla hyllmeter fotohistoria. När inget alternativ känns tillräckligt seriöst får det hamna hos Nils Petter…så länge.
Nils Petter beslutar sig för att försöka slutföra de oavslutade projekten. Drömmen växer om att finna människorna som Jean en gång fotograferat samt hitta en plats där Jeans kulturarv kan förvaltas. Resan i Jeans fotspår leder till många spännande möten mellan nuet och det förflutna. Det blir en resa genom ett Sverige som är märkligt lik det som Jean Hermanson en gång fotograferade.

I anslutning till förvärvet visades utställningen Jean Hermanson och Dublins barn – det första och sista arbetet på Landskrona museum.

Bildsamlingen består av drygt 300.000 negativ och diabilder samt 3000 printar.

 

LANDSKRONAFOTOGRAFER

Bildarkivet innehåller cirka 700.000 fotografier från olika fotografer som varit verksamma i Landskrona. De äldsta fotografierna är huvudsakligen porträtt från senare delen av 1800-talet. 1900-talets första decennier är ganska väl representerade, bl. a. genom glasplåtar från fotograferna Carl Christersson och Anton Hagman, med tonvikt på bebyggelse. 

En stor del av bilderna från senare delen av 1900-talet härrör från fotografen Anders Hilding. Han arbetade 1954 till 1992 som pressfotograf i Landskrona.

I slutet av 1980-talet var fotografen Stig T Karlsson verksam som artist in residence med uppgift att tillsammans med etnologen Magnus Wikdahl dokumentera de samhälleliga effekterna av varvsnedläggelsen.

FÖRLAGSVERKSAMHET

Förlagsverksamheten vid Landskrona Foto kommer att inbegripa utställningskataloger i anslutning till de internationella sommarutställningarna, olika slag av fotoböcker och fotohistoriska böcker samt publicering av doktorsavhandlingar som rör fotografi.

Tidigare titlar
Focus Turkey Catalogue
Festival 2014 Catalogue
View Czech Republic Catalogue
Festival 2015 Catalogue

FÖRFLUTET/SAMTID/FRAMTID

Ett svenskt fotografiskt museum måste förutom den fotohistoriska utställningen innehålla en fotosamling, en forskningsavdelning, en fotoenhet som arbetar med bevarandefrågor, ett bibliotek, programverksamhet samt visning av aktuell samtidsfotografi. (Utställningar av samtidsfotografi är något som Landskrona museum och konsthall sedan länge sysslat med och blir fortsatt en naturlig del av det fotografiska museet.)

I Sverige finns idag inget starkt forskningscenter för fotografi i ett brett perspektiv. Forskning som berör fotografi försiggår på en mängd olika institutioner inom universitetsvärlden, men den forskningen är i regel knuten till en annan akademisk disciplin: etnologi, konstvetenskap, media etc. Exempel på där fotografin i sig sätts i centrum förekommer sparsamt. Även här har Landskrona Foto för avsikt att fylla tomrummet.