DE FÖRSTA VERKSAMHETERNA PÅ PLATS NÄR TYGHUSET NU BLIR LANDSKRONA FOTO

De första stegen i etablerandet av Landskrona Fotos center tas nu genom att ombyggnationens första etapp inletts. Totalt sett har byggnaden, som uppfördes under 1880-talet och ligger mitt emot Landskrona museum, en totalyta av 3600 kvadratmeter.

Den första etappen rör lokaler för Bilder i Syd, som är Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblads samlade bildarkiv. Bildarkivet som omfattar cirka 20 miljoner bilder från ett flertal skånska tidningar är en av landets absolut största bildsamlingar. Genom att de innehåller pressbilder från de senaste 90 åren utgör de en viktig källa för forskning och kunskapsförmedling kring den svenska och skånska historien. I projektets fortsättning följer lokaler för Landskrona Fotos eget arkiv, undervisnings, fotohistorisk utställning, forskarrum, bibliotek med mera. I den gamla gymnastiksalen skapas en stor lokal för tillfälliga utställningar, mässor och konferenser.

Under början av 2018 flyttar Regis in i sina lokaler. Regis är en ekonomisk förening som bildades år 2000 på initiativ av Skånes länsmuseer. Föreningen skall genom sin verksamhet medverka till ökad integration och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i utbildning och arbete samt att vara en resurs i rehabiliteringskedjan. 

Regis har idag 52 anställda som arbetar inom områdena registrering, digital bildhantering och GIS åt ett trettiotal uppdragsgivare. Utöver de 52 anställda finns det i dag ca 30 deltagare placerade på Regis i någon form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd.