Museerna och den digitala bildfloden

Landskrona Foto Conference

För ABM-sektorns personal engagerade i dokumentation, insamling och bevarande av det fotografiska kulturarvet.

Arbetet med fotografiska arkiv och museernas dokumentation av vår tid har radikalt andra förutsättningar genom den digitala teknikens genombrott under senare år, jämfört med vad vi varit vana vid. Tekniken skapar nya förutsättningar att utveckla verksamheterna, men innebär samtidigt utmaningar som måste hanteras.
Konferensen är inriktad på att ge exempel i praktiken på hur fotografi från det digitala bildflödet kan erövras och bli en del av vår samtidsdokumentation och ingå i museernas fotografiska arkiv. Hur skall vi säkra den långsiktiga lagringen av digitala bilder är en annan viktig programpunkt. Vi får också exempel på hur äldre fotografi i museers arkiv får användning för dagens forskning och en inblick i utmaning i att säkra fotografers arkiv i ett tidigare öststatsland.

Konferensen startar efter lunch torsdagen den 7 september och pågår fram till lunch dagen efter. 

Konferensen genomförs i samverkan mellan Malmö museer och Landskrona Foto och med stöd av föreningen Sveriges museer.

Välkommen!

NÄR: 7-8 SEPTEMBER, DÄREFTER TAR FESTIVALEN VID.

VAR: LANDSKRONA TEATER

PRIS: 1300 SEK t.o.m. 30 juni. Därefter SEK 1500 SEK (ETT FESTIVALPASS INGÅR) 

Läs om programmet och anmäl dig här > 

Ladda ner programmet här >

Moderator är Anna Gullmark, fotochef på Malmö museer.

Landskrona Foto Festival fyller fem år och detta firas genom att utöka festivalprogrammet med två fotokonferenser som startar dagen innan festivalen. Den ena konferensen är riktad till lärare på fotoskolor i Norden och den andra vänder sig till museipersonal som arbetar med dokumentation och bevarande av det fotografiska kulturarvet.