A Selection of Works

RANIA MATAR / KONSTHALLEN

 

Rania Matar skildrar mänsklig sårbarhet under övergångsperioder i kvinnor och barns liv. Hennes fotografi undersöker identitet och hur jaget påverkas av kontext och kultur. Matar föddes 1964 i Libanon men flyttade till USA 1984. Utifrån sin dubbla bakgrund, den palestinska hon fick med sig och den amerikanska som hon tillägnat sig, beskriver Matar vilka vi är i vår tid.

 

Landskrona Foto Festival visar verk ur fyra av Matars serier. A Girl and Her Room, L’Enfant-Femme, Becoming, och Invisible Children.

 

A girl and her room, från 2010. Matar började fotografera sina prepubertala döttrar och deras vänner som befann sig i skarven mellan barndom och vuxenvärld. De fick välja var de önskade avbildas, ofta blev det flickrummet. Kretsen utvidgades och Matar fotograferade också flickor hon inte kände sedan tidigare. Arbetet fortsatte i Mellanöstern, Matar såg skillnader mellan arabiska och amerikanska flickor men framförallt likheter.

 

L’Enfant Femme, pågående projekt som inleddes 2011. Ibland återkommer Matar till samma individer när de blivit äldre. Här skildras flick-kvinnan; en känslig period där flickan allt mer trängs undan av den vuxna kvinna hon ska bli. Matars ambition var att frångå den snabba bilden i sociala medier, hon arbetade analogt med en mellanformatskamera och ville störa ungdomarnas typiska fotomin. Hon bad dem vara allvarliga men i övrigt själva bestämma sin pose.

 

Invisible children, påbörjades 2014. Kriget i Syrien dominerar nyheterna, samtidigt är barnen som drabbats relativt osynliga. I Libanon finns över en miljon syriska flyktingar, de lever i ett mellanrum som riskerar att bli permanent. Matar såg barn, osynliga för de flesta, på Beiruts gator. De tycktes ha samma historia; de hade kommit till Libanon med sina mödrar, papporna var döda eller stred i Syrien. Barnen gick inte i skolan utan putsade skor, sålde diverse småsaker eller bad om pengar, för att försörja sina familjer. Matar ville göra dem synliga, visa vilka de är och fotografera dem som individer. Serien innehåller även porträtt av flickor som växer upp som den tredje generationen i palestinska flyktingläger.

 

Rania Matar håller workshops i fotografi för tonårsflickor i Libanons flyktingläger. Hon bor i USA och undervisar på Massachusetts College of Art and Design. I år tilldelades Matar det prestigefulla Guggenheimstipendiet.