Country of Ambition

YAN MING / KONSTHALLSPARKEN

 

Att berätta om världen är att beskriva den. Fotograf Yan Ming föddes i staden Bengbu i norra Kina på 1970-talet men bor numera i Kanton. Ming studerade kinesiska och litteratur på universitet, efter det arbetade han som lärare, musiker, redaktör och även som bildjournalist på några av de stora kinesiska dagstidningarna. Från och med 2010 har han framgångsrikt varit verksam med egna projekt som frilansfotograf, hans verk visas över hela världen och är populära bland samlare.

 

Bildserien ”Country of Ambition” innehåller sammanlagt cirka 80 fotografier, varav några valts ut för att visas på Landskrona fotofestival. Fotografierna är tagna med en Rolleiflex, den vanligaste kameran bland bildjournalister på 1950-talet. Ming framkallar och kopierar analogt i mörkrum, för serien har han använt svart-vit film och originalbilderna är utan digital påverkan.

 

Det är de vanliga människorna Ming vill skildra, deras ambitioner och liv i en nationell kontext; i de tablåer han fångar händer lite men avslöjas mycket. Kinas unika historia, dess befolkning, natur och traditioner är de motiv han söker. Fotografierna i bildserien är vackra, de balanserar det förflutna och framtiden, det enkla och det komplicerade, det dokumentära och det surrealistiska. Det är inte en modern eller internationell estetik som han söker, tvärtom: ”Jag oroar mig för att mitt arbete inte är tillräckligt kinesiskt eller klassiskt”. I Mings arbete finns ett tålamod och en uthållighet, egenskaper som kommer från den gnista han menar sig ha ärvt från sina förfäder och som präglar honom som fotograf.