NEAK SOPHAL – LEAF / HANG ON

NEAK SOPHAL: LEAF / HANG ON
Neak Sophal’s porträtt djupdyker i Khmers identitet, i hennes generations tvivel och plågor:
Vilka är vi? Hur kan människor leva med de överallt förekommande minnena av folkmord?
Bilderna framställer enkla, gåtfulla statyer med ansikten dolda av väldiga löv eller föremål.
Leaf är en bildserie från byn Wat Po i Takeo-provinsen söder om Phnom Penh, där Sophal
kommer ifrån. Den visar ungdomar från den kambodjanska landsbygden och deras framtid;
ungdomar som måste ge sig av till storstaden eller till Thailand för att sälja sig själva
och skicka hem pengar. Sonleuk – löv på kambodjanska – symboliserar ungdomen, som är
lika nödvändig för landet som lövverket för ett träd.
Sophal protesterar stillsamt mot klimatförändringar, skogsavverkning och problem
orsakade av uppdämningar av Mekong-floden. Hon kritiserar den ökande klyftan mellan
den övergivna landsorten där mark exproprieras och städerna växer okontrollerat.
Som Sophal säger: ”Samhället har ingen plats för dessa ungdomar, därför döljer jag
deras ansikten. De ser inte riskerna och samhället i stort ignorerar dem – de blir osynliga.”
I Sophal’s serie: Hang On är vi i Phnom Penh. Byggarbetare, studenter, gatsopare, fiskare
och hotellanställda framträder på samma sätt som landsbygdens ungdom; men här har
löven bytts ut mot föremål som representerar varje persons yrke.
Identifieras vi nuförtiden av vad vi arbetar med? Av vår ställning i den sociala hierarkin?
Kvinnan som säljer traditionella huvudbonader och mannen som säljer kinesiska baseball-kepsar.
Kvinnor som säljer plastkorgar eller korgarbeten. Sophal lyfter fram förändrade
konsumtionsmönster och globaliseringens följder.
Neak Sophal föddes 1989 i Kambodja och har examen från Royal University of Fine Arts.
Hon anses som en av den kambodjanska konstscenens kommande talanger med en tydlig
vision. De senaste fem åren har hon varit aktiv i workshops och grupputställningar både
lokalt och internationellt, bland annat under Angkor Photo Festival, Spot Art in Singapore,
Hong Kong International Photo Festival och Asian Eye Culture i Thailand.