LANDSKRONA FOTO RESIDENS 2017

Landskrona Foto och Fröfabriken Creative Space bjuder in fotografer från hela världen (ej Sverige)  att söka vårt residensprogram under temat ”Förändring”.

Bakgrund till valt tema:

Att förändringstakten i samhället aldrig varit mer genomgripande är nog ett obestridligt faktum för de allra flesta länder i världen. Teknikutveckling, globalisering, det digitala samhället, snabba kommunikationer, klimateffekten är några av de faktorer som nämns mest som orsak. Vi befinner oss även i en tid av dramatiska politiska händelser och starka tendenser till folkomflyttningar.
Landskrona är en av de städer i Sverige där förändring kanske är mest påtaglig. Från tung industristad till ett mer diversifierat näringsliv, ett stor inflyttning av familjer med bakgrund från andra länder, från lokal arbetsmarknad till en del av en större region, en intensiv nybyggnation av bostäder, från några få stora företag till ett allt större antal små nyetablerade företag och ett mer intensivt uteliv på restauranger i annan fritidsaktivitet etc. Förändringen märks i kulturen, i skolan, i umgänget mellan människor, i gatumiljön, i framväxten av nya bostadsområden etc. Förändring i värderingar och i vanor.

För att ge fler fotografer chansen att komma till Landskrona har vi i år delat upp reseidenset i två perioder. Det går bra att söka till en av perioderna eller till båda.

Sommarresidenset:

15 april – 1 juni

Vinterresidenset:

1 nov – 15 dec

I RESIDENSET INGÅR

– Boende i egen lägenhet i centrala Landskrona

– Residensateljé på Fröfabriken Creative Space

– Resa till och från Landskrona

– Produktionsbudget och vissa resekostnader

– Levnadskostnader

– Möjlighet till viss handledning från Landskrona Foto Festivals konstnärliga ledare Christian Caujolle.

– Slutprodukten av residensprojektet blir antingen en utställning, en fotobok eller något annat beroende på fotograf och fotoprojekt.

– Inbjudan att delta under Landskrona Foto Festival 2017.

– En kontaktperson som hjälper dig med kontakter och annat praktiskt.

– Vara en del av en unik satsning på fotografi i Skandinavien och lära känna nyckelpersoner inom den skandinaviska och internationella fotovärlden.

KONTEXT

Landskrona Foto och Fröfabriken Creative Space är Landskrona stads satsningar på att stärka den kulturella och kreativa sektorn, inte bara i Landskrona utan även i regionen.

Landskrona Foto har de senaste åren etablerat sig som en av Nordens mer intensiva satsningar på fotografi med bland annat den omtalade Landskrona Foto Festival och Sveriges första fotohistoriska utställning. Landskrona Foto är ett långsiktigt utvecklingsprojekt för att skapa ett starkt konst- och kunskapsbaserat centrum för fotografi sett ur ett nordiskt perspektiv.

Fröfabriken Creative Space är en kollaborativ plattform för konst, produktion och möten i Weibulls gamla frölager i Landskrona. 1600 kvm har byggts om för att passa konstnärers och fotografers specifika behov av arbetsyta. Genom Fröfabrikens varaktiga konstnärer, fotografer och designers landar deltagarna i residensprogrammet i en redan kreativ miljö med tillgång till lokala och globala nätverk inom konst- och fotobranschen.

JURY

Jenny Lindhe, Landskrona Foto

Annelie Ingvarsson, Landskrona museum

Johan Bävman, freelance fotograf

Christian Caujolle, Konstnärlig ledare Landskrona Foto Festival

 

KRAV

Vi vill att du är en fotograf som kommit en bit på väg i ditt fotograferande och som vill fördjupa sig i ett ämne och arbeta koncentrerat med sitt kreativa bildspråk. Du behöver ha din egen kamerautrustning och dator. Du skall vara i Landskrona under residensperioden. Landskrona Foto och Landskrona museum vill kunna använda samt spara bilderna i sitt fotoarkiv.

För att söka till residenset vill vi att du skickar din portfolio (max 10 mb), ditt CV och en beskrivning av ditt arbete och hur vill arbeta med temat ”Förändring” . Skicka till mail: residency@landskronafoto.org

Deadline: 1 april

Vi tackar alla sökande. Vi fick in 86 st ansökningar från hela världen. 

KONTAKT

Sanna Lilie

sanna.lilie(at)landskrona.se

Residensprojektet genomförs med ekonomiskt stöd från Kultur Skåne

 

LANDSKRONA FOTO RESIDENT 2016

ELVA LAI

Landskrona Fotos resident 2016 är konstnären Elva Lai från Hong Kong. Juryn, som bestod av Jenny Nordquist, Jenny Lindhe och Thomas Millroth, ger följande motivering för sitt val: 

Elva Lai (Ming Chu) är född 1989 i Kina, men hennes familj flyttade därifrån till Hong Kong där hon växt upp. Hon är utbildad i Hong Kong, USA och är nu Meisterschüler på Hochschule für Grafik und Buchkunst i Leipzig. Hon har således en bred utbildning, där fotografiet spelar en viktig roll i en omfattande kontext. Det kan handla om utställningsrummet, men framför allt handlar det om tid och personlig historia. Hon har genom sin historia som född i Folkrepubliken och migrerad till Hong Kong ett speciellt förhållande till migration och minne. Vad betyder det förflutnas minnen? När blir ett minne en berättelse? I sin konstnärliga praktik har hon kombinerat fotot med foton hon inte själv har tagit, som kan komma ur familjealbumet, detaljer från livet före migrationen, alltså föremål som materialiserar minnena. Vad betyder de nu? Hur kan nu och då förenas? Går det över huvud taget? Elva Lais verk är fyllt av spänning, historia, frånvaro, längtan och undran i fascinerande konstnärliga möten mellan olika material.

Elva Lai: www.thisiselva.com

Landskrona Foto mottog 82 ansökningar från 38 olika länder under ansökningsperioden.