LANDSKRONA FOTO RESIDENS 2017

Landskrona Foto och Fröfabriken Creative Space bjöd 2017 in fotografer från hela världen (ej Sverige) att söka till ett residensprogram  på temat ”Förändring”.

Bakgrund till valt tema:

Att förändringstakten i samhället aldrig varit mer genomgripande är nog ett obestridligt faktum för de allra flesta länder i världen. Teknikutveckling, globalisering, det digitala samhället, snabba kommunikationer, klimateffekten är några av de faktorer som nämns mest som orsak. Vi befinner oss även i en tid av dramatiska politiska händelser och starka tendenser till folkomflyttningar.

Landskrona är en av de städer i Sverige där förändring kanske är mest påtaglig. Från tung industristad till ett mer diversifierat näringsliv, ett stor inflyttning av familjer med bakgrund från andra länder, från lokal arbetsmarknad till en del av en större region, en intensiv nybyggnation av bostäder, från några få stora företag till ett allt större antal små nyetablerade företag och ett mer intensivt uteliv på restauranger i annan fritidsaktivitet etc. Förändringen märks i kulturen, i skolan, i umgänget mellan människor, i gatumiljön, i framväxten av nya bostadsområden etc. Förändring i värderingar och i vanor.

Totalt kom det in 86 ansökningar från hela världen till 2017 års residens. De utvalda var Carlos Alba (ES) och Karolina Gembara (PL), som nu fullgjort sina residensperioder. Resultaten kommer att visas under Landskrona Foto Festival 2018.

Tidigare Landskrona Foto residenter är Coşkun Aral (2014) och Elva Lai (2016).

Residensen för 2018 kommer att utlysas på picter.com under början av 2018.

Residensprojektet genomförs med ekonomiskt stöd från Kultur Skåne.

KONTAKT

Jenny Nordquist
artisticdirector@landskronafoto.org