ISABELLE DARRIGRANDS SAMLING

En samling som kommer till stånd av sig själv av passion, inneboende vilja och begär är som ett självporträtt av konstnären.

Isabelle Darrigrands samling bygger på möten med konstverk, enskilda bilder och konstnärer, och, bland så mycket annat, det som blivit kvar från dessa möten. Samlingen är resultatet av en nära dialog som tagit form över tid mellan en människa och skapelserna hon upptäcker, blir passionerat förälskad i eller lär sig att tycka om.

Dialogen inriktar sig på de tankegångar som under en människas liv lägger grunden för hennes värderingar och som bygger på respekt för och hänsyn till motparten och dennes framställning. Därför ligger det nära till hands att det är människan i sin mångfald och mångfalden i de idéer hon har skapat, som är samlingens fokus. Samlingen består av ett flertal olika porträtt som ger upphov till reflektion över blickarna i dem och vad kroppens olika uttryck har för betydelse i den miljö den tillskriver sig själv och den miljö vi försätter den i.

Genom sin tacksamhet mot konstnärerna, som hjälper oss att se och uppfatta omvärlden, låter Isabelle Darrigrand oss få ta del av hennes lidelser – långt från samhällets trender och strömningar. För behovet finns där, liksom glädjen.

Christian Caujolle.

Isabelle Darrigrand är en fransk fotosamlare. Under snart tjugo år har hon tillsammans med maken Charlie Baum, och tack vare deras relation till Christian Caujolle, samlat samtida fotografi med socialt, politiskt och mänskligt tema. I utställningen som kuraterats till Landskrona Foto Festival kommer 128 fotografier av 38 konstnärer att ställas ut. Bland namnen hittar man Bernard Faucon, Michael Ackerman, Nicholas Nixon, Laura Henno, Jeffrey Silverthorne, Olivier Culman och många andra.

Mogadishu, Somalia, May 22nd, 2009.

Government-aligned militiamen try to repeal an attack by Harakat al-Shabaab al-Mujahedeen.

© Matthias Bruggmann / Galerie Polaris /