TIME/LIGHT/LOVE –
Swedish Photographic Portraits 1840–2017

Visas på Landskrona museum 8 juni 2017–28 januari 2018

Vi får anta att han var modig – Kungliga Svärdsorden är nämligen fäst på hans uniform och den gavs för visat mod i tjänsten. Kragen är hög, ansiktet tillhör en man mellan fyrtio och femtio, hans namn känner vi inte men han var major i antingen livgrenadjärregementet eller livgardet. Född i cirka slutet av 1700-talet, porträtterad 1840 – det är det tidigaste fotografiet av en svensk person som finns bevarat; en ramad daguerreotyp som nu ställs ut på Landskrona museum.

I väntan på uppförandet av ett fotohistoriskt museum i Landskrona presenterar Landskrona Foto tre unika utställningar med utgångspunkt i samlingar och arkiv. ”TIME, LIGHT, LOVE – Swedish Photographic Portraits 1840–2016” är den andra av dessa. Medan den första utställningen ”AgNO3: Histories of Science and Photography”, som blev en publik- och kritikersuccé, undersökte gagnandet av fotografi för vetenskapliga syften rör sig denna uppföljande utställning kring det intima, det hemliga och det mänskliga.

Det fotografiska mediet skapar möjlighet till annektering av tid och ögonblick. Konstnär Erik Tryggelin begav sig ut i Stockholm i början av 1900-talet och fotograferade för att samla underlag till sitt måleri. En blus med stråveck, hatt och handskar, människors hållning och deras ansiktsuttryck – Tryggelin låter oss se detaljer från en annan tid. John Alinder, lantbrukarsonen som blev bygdefotograf, gick ut i sina omgivningar i Altuna socken. Under gångna somrar placerade han personer mot en fond av natur genombruten av ljus. Det är som om de avbildade har vuxit rätt upp ur marken och de tycks mer levande, moderna och verkliga än på de flesta andra porträtt från den tiden. Även stockholmspolisens porträtt av Ernst Frank kommer att visas; under Franks förbrytarfoto står ”Sedlighetsförbrytare. Brukar uppträda i kvinnokläder”. Frank föddes 1894 i Malmö, han var damkomiker (en sorts tidig drag-artist), handelsbiträde och prostituerad.

Tid, ljus och kärlek; Landskrona museum låter människor med liv lika komplexa som våra egna träda fram ur förliden tid. Jämte våra liv löper berättelsen om våra liv, historier som berättas muntligt, i text och i bild, av oss själva och av andra. Vi dokumenterar och uppfinner varandra, vi drar ifrån och lägger till, vi avslöjar och döljer, vi ger och vi tar. Vår okände major, en gång levande som du och jag, är nu uppslukad av historien – som vi alla ska bli – det är skoningslöst. Dessa fotografier, extraordinära och vackra, skapar möjlighet att jämföra våra liv mot deras och mäta vår tid mot det förgångna.

Foto (fv): Anna Riwkin. Självporträtt som Nefertiti, ca 1930. Moderna museet. Ernst Algot Frank. Polismuseet, Stockholm. 

LANDSKRONA FOTO VIEW: FINLAND

Visas på Landskrona museum 29 juni–17 september 2017

Sommaren 2017, och en bit in på hösten, kommer Landskrona – under Landskrona Foto View – att visa delar av det finska fotoundret. Landskrona Foto View lanserades 2014 och varje nytt år vigs åt att undersöka och ställa ut fotografi ur ett noga utvalt lands fotoskatt. Efter Turkiet, Tjeckien och Irland ska nu fotografier från vårt grannland i öst visas. Landskronas uppmärksammande av Finland sammanfaller med firandet av landet som självständig nation; hundra år har passerat sedan Finland 1917, efter oktoberrevolutionen i Ryssland, förklarade sig suveränt. De senaste cirka 25 åren har Finland etablerat sig som en av de mest intressanta platserna för fotografi, en ström av originella och begåvade fotografer har emanerat från tusen sjöars land för att ta plats på den fotografiska världsscenen.

Timothy Persons, adjungerad professor vid Aalto-universitetet i Helsingfors och fotograf Hasse Persson, tidigare konstnärlig ledare för Hasselblad Center har kuraterat utställningen. Landskrona Foto View Finland visas i tre delar – ett slags triptyk som rör sig från förr till idag. I första delen presenteras verk av fotograf Pentti Sammallahti och ett urval av hans tidiga elever såsom Jorma Puranen, Joakim Eskildsen och Jyrki Parantainen, del två är en soloutställning med Ulla Jokisalo och avslutande del tre fokuserar på Helsingforsskolans yngsta medlemmar och hur denna senare generation använder det fotografiska mediet som redskap för sin konstnärliga verksamhet.

Det sammanhållande i dessa finska framgångar är den artistiska strömning som går under namnet The Helsinki School – Helsingforsskolan. Gemensam nämnare för de fotografer och konstnärer som räknas dit är att de i nästan samtliga fall har examinerats från Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur. Efter studierna har flera av de forna eleverna återvänt för att undervisa på skolan och så har mentorskap och en plattform för att utveckla egensinne och talang blivit till och kontinuerligt stärkts.

En av Helsingforsskolans styrkor är att gruppen har främjat nationell särart – om än gestaltad individuellt – i en allt mer globaliserad konstvärld. Några av de aktuella fotograferna har uppfattats som att vara före sin tid; att vara det innebär många gånger att vara i synnerligen god fas med sin tid. Exakt hur fotografiet förhåller sig till verkligheten, och hur ett lands historia förhåller sig till bilder av denna historia, är omdiskuterat men medan Finland delvis har genomlevt samma epoker som andra länder så präglades samhället av att nationen föddes i blod och eld. I inbördeskriget 1918 ledde motsättningar mellan olika klasser till våld och död. Vidare har Finlands geografiska position inneburit att landet klämts mellan öst och väst, och det finska språket sprang ur en annan språkstam än de nordiska grannarnas.

I flera av de konstnärskap som kommer att visas på Landskrona Foto View kan man skönja en identitet formad av ett visst utanförskap och kännedom om hur skört livet är. Flera av fotograferna inom The Helsinki School tycks sträcka sig efter kameran när något är fel eller gåtfullt. Man önskar göra brottet/problemet/smärtan till en bild som kan betraktas fristående från fotografen. Just det och en viss känsla för ljus går igen i flera av de finska fotografernas arbete. Att förstå och se ljus hör förstås till alla skickliga bildskapares repertoar men i till exempel Pentti Sammallahtis fotografi (han arbetar ofta i mystiskt ljus, i skymningsljus) syns en hängivenhet till ljusets natur; Sammallahti hanterar ljuset genom att acceptera dess tillfällighet, dess skiftande beskaffenhet.

Landskronas satsning på fotografi har låtit tala om sig, det är ett engagemang som fallit väl ut hos både landskronabor och utifrånkommande, hos både publik och kritiker. När Landskrona Foto View nu intar muséet för fjärde året så är det början till en inarbetad sommartradition och Landskrona är särskilt stolta över att kunna visa Finland som fotoland det år nationen firar sin hundrade födelsedag.

Välkommen till vernissage och invigning torsdag 29 juni kl. 18-20. Vid invigningen talar Region Skånes kulturnämnds ordförande Maria Ward samt utställningens curators Timothy Persons, adjungerad professor vid Aalto-universitetet i Helsingfors och fotograf Hasse Persson, tidigare konstnärlig ledare för Hasselblad Center.

Foto: Ulla Jokisalo, Endangered, Uhanalainen, 2015. Ur serien Collection of Headless Women. © The artist, courtesy Gallery Taik Persons. 

FOTOGRAFER SOM STÄLLT UT I LANDSKRONA 2000–2017

2000 

Mary Ellen Mark

 

2001

Josef Koudelka

 

2002

Disfarmer

 

2003

Lennart Olsson

 

2004

Antanas Sutkus

 

2005

Hasse Persson

 

2006

Lee Friedlander

 

2007

Åke E:son Lindman

Anders Hilding

 

2008

Walker Evans

Sune Jonsson

 

2009

Kent Klich

 

2010

Nicho Södling

 

2011

Joakim Eskildsen

Gerry Johansson

 

2012

Dawid

 

 

2013

Måla med ljus: Originalfotografier ur Landskrona museums samlingar.

Landskrona Foto Festival: Daido Moriyama, Jacob Aue Sobol, JH Engström m.fl.

 

2014

Regeneration2


Kerstin Bernhard

Focus Turkey

Landskrona Foto Festival: Nan Goldin, Bertien van Manen, Rinko Kawauchi m.fl.

 

2015

Eric Antoine

Jem Southam

View Czech Republic

Duane Michals 

Scarlett Hooft Graafland

Boris Michailov

Landskrona Foto Festival: Tacita Dean, Mia Engberg, Alexia Monduit, Veronique Bourgoin mfl. 

 

2016

Joan Fontcuberta
Landskrona Foto Festival: Elina Brotherus, Omar Victor Diop, Denis Darzacq mfl. Mer än 150 fotografer var representerade i ett 20-tal utställningar under Landskrona Foto Festival 2016. Läs mer 
Landskrona Foto View: Ireland
Mårten Lange
Tore Johnson
Jean Hermanson
AgNO3 – Histories of Science and Photography in Sweden

 

2017

Lars Kleen – Gunnar Smoliansky 

VAD GÖR FOTOGRAFER AV SINA FOTOGRAFIER?

Lagring av inramade fotografier, efter och mellan utställningar, är ofta är ett problem för fotografer, såväl av utrymmes- som säkerhetsskäl. Landskrona Foto erbjuder fotografer möjligheten till lagring av utställningsbilder. En förutsättning för detta är att vi gör bedömningen att utställningsbilderna kan vara intressanta att visa i sin helhet eller till delar i Landskrona under de kommande fem till sju åren.

Lagringen är gratis för fotografen och görs i en varmtempererad lagerbyggnad med hög säkerhetsnivå. Om delar av lagrad utställning visas i Landskrona kan detta ske under förutsättning att fotografen godkänner sammanhanget. Ersättningsfrågor avgörs vid varje aktuellt tillfälle.