A WAY AWAY – 
Swedish Photographers Abroad 1850–2000

Visas på Landskrona museum 7 juni 2018–27 januari 2019

I väntan på uppförandet av ett fotohistoriskt museum i Landskrona presenterar Landskrona Foto tre unika utställningar med utgångspunkt i samlingar och arkiv. Den första, ”AgNO3 – Histories of Science and Photography”, undersökte vetenskapens och forskningens användande av fotografiet och den andra, ”TIME/LIGHT/LOVE – Swedish Photographic Portraits 1840–2017”, handlade om hur vi utforskar varandra genom fotografi.

I den tredje och avslutande utställningen ”A WAY AWAY – Swedish Photographers Abroad 1850–2000” är ambitionen att visa hur svenska fotografer rest ut och nyfiket betraktat världen genom kameraögat. Bildberättelser födda ur intresse, dyrkan, slump, övertygelse, förrättning, tvång eller studiesyfte. Fotograferna var där – ibland av en ren tillfällighet, ibland efter målmedvetna, strapatsrika resor på tusentals mil. De var borta över natten, i månader, ibland för återstoden av livet.

Utställningen genomförs i samarbete med Nordiska museet.

Foto: Etnografiska museet.  

TIME/LIGHT/LOVE –
Swedish Photographic Portraits 1840–2017

Visas på Landskrona museum 8 juni 2017–28 januari 2018

I väntan på uppförandet av ett fotohistoriskt museum i Landskrona presenterar Landskrona Foto tre unika utställningar med utgångspunkt i samlingar och arkiv. ”TIME/LIGHT/LOVE – Swedish Photographic Portraits 1840–2017” är den andra av dessa. Medan den första utställningen ”AgNO3: Histories of Science and Photography in Sweden”, som blev en publik- och kritikersuccé, undersökte gagnandet av fotografi för vetenskapliga syften rör sig denna uppföljande utställning kring det intima, det hemliga och det mänskliga.

Tid, ljus och kärlek; Landskrona museum låter människor med liv lika komplexa som våra egna träda fram ur förliden tid. Jämte våra liv löper berättelsen om våra liv, historier som berättas muntligt, i text och i bild, av oss själva och av andra. Vi dokumenterar och uppfinner varandra, vi drar ifrån och lägger till, vi avslöjar och döljer, vi ger och vi tar. Utställningens fotografier, extraordinära och vackra, skapar möjlighet att jämföra våra liv mot deras och mäta vår tid mot det förgångna.

Foto (fv): Anna Riwkin. Självporträtt som Nefertiti, ca 1930. Moderna museet. Ernst Algot Frank. Polismuseet, Stockholm. 

Två ensamma fruntimmer på resa – 
Fotografi ur Selma Lagerlöfs och Sophie Elkans album

Visas på Landskrona museum 19 november 2017–2 april 2018

37 år gammal ger sig Selma Lagerlöf ut på sin första utlandsresa – en bildningsresa till Italien. Reskamrat var den världsvana Sophie Elkan som hängt på vägarna sedan hon var nitton år och hon introducerar Selma till en vidare och större värld. Italienresan skulle senare följas av andra. Orienten, England, Wales, Balkan, Tyskland, Belgien och återigen Italien.

Resandet blev en livsstil som kombinerade research, skrivande och turistande. Och de hade med en kamera. Reskamraternas flitiga fotograferande kom igång under resan till Jerusalem och fortsatte sedan på alla resor. Vykorten som skickades hem mer eller mindre varje dag som ett sorts resedagbok, talar sitt språk där allt är väl. Fotona talar ett annat. Här är det äventyr!

I utställningen visas fotografier från Selma Lagerlöf och Sophie Elkans resealbum tillsammans med vykort och köpta fotografier från resorna. Utställningen produceras av Landskrona museum, fotografierna liksom vykorten kommer från Mårbackas arkiv. Texterna baseras på Lena Carlssons bok samt utdrag ur brev och vykort.

Foto: Selma Lagerlöf och Sophie Elkan. Ur Mårbackas arkiv.

Onepointfivedegrees

Visas på Galleri Tapper-Popermajer till och med 28 januari 2018

Under vintern 2017-18 presenterar Landskrona Foto i samarbete med LSR AB en utställning ”Onepointfivedegrees” som fått namn efter Parisavtalets mål och som visar hur människor påverkar jorden och drabbas av ett varmare klimat. Utställningen visas utomhus med start den 30/11 på Stationstorget i Teckomatorp. Utställningen visas där till och med januari månad och flyttas sedan till Landskronas centrum.

Landskrona Foto efterlyste tidigare i år fotografier på det här temat i en öppen utlysning och fick 94 ansökningar från 28 olika länder. En jury valde ut fyra bidrag som tillsammans belyser olika delar av klimatförändringen. De fyra fotografer som medverkar i utställningen är Anna Filipova, Swastik Pal, Lizette Schaap och Sebastian Sardi

Hur mycket har uppvärmningen potential att öka? Och vad innebär det? Föregående år har nya erfarenheter i samband med klimatkrisen gjorts, insekter dör och näringsinnehåll i odlade grödor tycks försämras – vilka andra överraskningar har vi att vänta? Samfällda ansträngningar behövs och det är i den andan som ”Onepointfivedegrees” har blivit till; Landskrona Svalöv Renhållnings AB och Landskrona Foto – företag och kultur – gör gemensam sak för att påminna om vårt ansvar

Foto: Lizette Schaap.

FOTOGRAFER SOM STÄLLT UT I LANDSKRONA 2000–2017

2000 

Mary Ellen Mark

 

2001

Josef Koudelka

 

2002

Disfarmer

 

2003

Lennart Olsson

 

2004

Antanas Sutkus

 

2005

Hasse Persson

 

2006

Lee Friedlander

 

2007

Åke E:son Lindman

Anders Hilding

 

2008

Walker Evans

Sune Jonsson

 

2009

Kent Klich

 

2010

Nicho Södling

 

2011

Joakim Eskildsen

Gerry Johansson

 

2012

Dawid

 

 

2013

Måla med ljus: Originalfotografier ur Landskrona museums samlingar.

Landskrona Foto Festival: Daido Moriyama, Jacob Aue Sobol, JH Engström m.fl.

 

2014

Regeneration2


Kerstin Bernhard

Focus Turkey

Landskrona Foto Festival: Nan Goldin, Bertien van Manen, Rinko Kawauchi m.fl.

 

2015

Eric Antoine

Jem Southam

View Czech Republic

Duane Michals 

Scarlett Hooft Graafland

Boris Michailov

Landskrona Foto Festival: Tacita Dean, Mia Engberg, Alexia Monduit, Veronique Bourgoin mfl. 

 

2016

Joan Fontcuberta
Landskrona Foto Festival: Elina Brotherus, Omar Victor Diop, Denis Darzacq mfl. Mer än 150 fotografer var representerade i ett 20-tal utställningar under Landskrona Foto Festival 2016. Läs mer 
Landskrona Foto View: Ireland
Mårten Lange
Tore Johnson
Jean Hermanson
AgNO3 – Histories of Science and Photography in Sweden

 

2017

Lars Kleen – Gunnar Smoliansky 

Landskrona Foto View: Finland

TIME/LIGHT/LOVE – Swedish Photographic Portraits 1840-2017

Nora Lorek

VAD GÖR FOTOGRAFER AV SINA FOTOGRAFIER?

Lagring av inramade fotografier, efter och mellan utställningar, är ofta är ett problem för fotografer, såväl av utrymmes- som säkerhetsskäl. Landskrona Foto erbjuder fotografer möjligheten till lagring av utställningsbilder. En förutsättning för detta är att vi gör bedömningen att utställningsbilderna kan vara intressanta att visa i sin helhet eller till delar i Landskrona under de kommande fem till sju åren.

Lagringen är gratis för fotografen och görs i en varmtempererad lagerbyggnad med hög säkerhetsnivå. Om delar av lagrad utställning visas i Landskrona kan detta ske under förutsättning att fotografen godkänner sammanhanget. Ersättningsfrågor avgörs vid varje aktuellt tillfälle.