TIME/LIGHT/LOVE –
Swedish Photographic Portraits 1840–2017

Visas på Landskrona museum 8 juni 2017 – 28 januari 2018

I väntan på uppförandet av ett fotohistoriskt museum i Landskrona presenterar Landskrona Foto tre unika utställningar med utgångspunkt i samlingar och arkiv. ”TIME/LIGHT/LOVE – Swedish Photographic Portraits 1840–2017” är den andra av dessa. Medan den första utställningen ”AgNO3: Histories of Science and Photography in Sweden”, som blev en publik- och kritikersuccé, undersökte gagnandet av fotografi för vetenskapliga syften rör sig denna uppföljande utställning kring det intima, det hemliga och det mänskliga.

Tid, ljus och kärlek; Landskrona museum låter människor med liv lika komplexa som våra egna träda fram ur förliden tid. Jämte våra liv löper berättelsen om våra liv, historier som berättas muntligt, i text och i bild, av oss själva och av andra. Vi dokumenterar och uppfinner varandra, vi drar ifrån och lägger till, vi avslöjar och döljer, vi ger och vi tar. Utställningens fotografier, extraordinära och vackra, skapar möjlighet att jämföra våra liv mot deras och mäta vår tid mot det förgångna.

Foto: Ernst Algot Frank. Polismuseet, Stockholm. 


LANDSKRONA FOTO VIEW: FINLAND

Visas på Landskrona museum 29 juni – 17 september 2017

De senaste tre åren har Landskrona Foto under sommaren presenterat ett annat lands fotografi och fotografer. Serien startade med Turkiet, följt av Tjeckien och Irland. I 2017 års landspresentation för Landskrona Foto fram finländsk fotografi, och då i synnerhet de konstnärligt starka bidrag som utvecklats vid The Helsinki School vid Aalto-universitetet. Utställningen sammanfaller dessutom med högtidlighållandet av Finlands 100 år som självständig nation.

Utställningen Landskrona Foto View: Finland kommer att bestå av tre separata delar. Den första delen kommer att presentera verk av den internationellt etablerade fotografen Pentti Sammallahti och ett urval av hans tidiga elever såsom Jorma Puranen, Joakim Eskildsen och Jyrki Parantainen. Den andra delen blir en soloutställning med Ulla Jokisalo, som av många anses vara Louise Bourgeois nordiska motsvarighet. Den sista delen av Landskrona Foto View: Finland kommer att fokusera på the Helsinki Schools yngsta medlemmar, och hur denna generation använder det fotografiska mediet som ett redskap i tolkningen av konstnärliga koncept, från Fluxism till Land Art. I denna sista del framträder även Niko Luoma och flera av hans elever.

Utställningen är kurerad av Timothy Persons och Hasse Persson. 

Foto: Ulla Jokisalo, Endangered, Uhanalainen, 2015. Ur serien Collection of Headless Women. © The artist, courtesy Gallery Taik Persons. 

 

FOTOGRAFER SOM STÄLLT UT I LANDSKRONA 2000–2016:

2000 

Mary Ellen Mark

 

2001

Josef Koudelka

 

2002

Disfarmer

 

2003

Lennart Olsson

 

2004

Antanas Sutkus

 

2005

Hasse Persson

 

2006

Lee Friedlander

 

2007

Åke E:son Lindman

Anders Hilding

 

2008

Walker Evans

Sune Jonsson

 

2009

Kent Klich

 

2010

Nicho Södling

 

2011

Joakim Eskildsen

Gerry Johansson

 

2012

Dawid

 

 

2013

Måla med ljus: Originalfotografier ur Landskrona museums samlingar.

Landskrona Foto Festival: Daido Moriyama, Jacob Aue Sobol, JH Engström m.fl.

 

2014

Regeneration2


Kerstin Bernhard

Focus Turkey

Landskrona Foto Festival: Nan Goldin, Bertien van Manen, Rinko Kawauchi m.fl.

 

2015

Eric Antoine

Jem Southam

View Czech Republic

Duane Michals 

Scarlett Hooft Graafland

Boris Michailov

Landskrona Foto Festival: Tacita Dean, Mia Engberg, Alexia Monduit, Veronique Bourgoin mfl. 

 

2016

Joan Fontcuberta
Landskrona Foto Festival: Elina Brotherus, Omar Victor Diop, Denis Darzacq mfl. Mer än 150 fotografer var representerade i ett 20-tal utställningar under Landskrona Foto Festival 2016. Läs mer 
Landskrona Foto View: Ireland
Mårten Lange
Tore Johnson
Jean Hermanson
AgNO3 – Histories of Science and Photography in Sweden

 

2017

Lars Kleen – Gunnar Smoliansky 

VAD GÖR FOTOGRAFER AV SINA FOTOGRAFIER?

Lagring av inramade fotografier, efter och mellan utställningar, är ofta är ett problem för fotografer, såväl av utrymmes- som säkerhetsskäl. Landskrona Foto erbjuder fotografer möjligheten till lagring av utställningsbilder. En förutsättning för detta är att vi gör bedömningen att utställningsbilderna kan vara intressanta att visa i sin helhet eller till delar i Landskrona under de kommande fem till sju åren.

Lagringen är gratis för fotografen och görs i en varmtempererad lagerbyggnad med hög säkerhetsnivå. Om delar av lagrad utställning visas i Landskrona kan detta ske under förutsättning att fotografen godkänner sammanhanget. Ersättningsfrågor avgörs vid varje aktuellt tillfälle.