A way Away

2018 visades den sista av Landskrona Fotos triologi av fotohistoriska utställningar ”A WAY AWAY – Swedish Photographers explore the world 1862–2018” där ambitionen var att visa hur svenska fotografer rest ut och betraktat världen genom kameraögat.

I utställningen visades bildberättelser födda ur nyfikenhet, intresse, dyrkan, slump, övertygelse, förrättning, tvång och studiesyfte. Fotograferna var där – ibland av en ren tillfällighet, ibland efter målmedvetna, strapatsrika resor på tusentals mil. De var borta över natten, i månader, ibland för återstoden av livet. Utställningen genomfördes i samarbete med Nordiska museet. 

Utställningen visades på Landskrona museum.