12.2.22 Utomhusutställning Alain Delorme / TOTEMS

Plats: Utomhus på Järnvägsgatan.

Alain Delorme, född 1979, är en fransk fotograf som haft uppmärksammade utställningar på museer och gallerier världen över. Inte minst har hans bilder från Shanghai, Kinas mest dynamiska stad, hyllats.

Sviten Totems från 2010 visar män som på cyklar och kärror forslar orimligt höga staplar av varor av olika slag genom staden. Fotografierna har kallats “mästerliga uttryck för Kina – världens fabrik och marknadsekonomins nya El Dorado.” Men allt som glimmar i öster är inte äkta guld. Inte heller dessa fotografier bör sägas.

Alain Delorme försöker inte på något vis dölja att hans fotografier är skapade med hjälp av bildredigeringsprogrammet Photoshop. Snarare tvärtom. Han berättar mer än gärna hur han gick till väga:

”Jag cyklade runt Shanghai sex timmar om dagen i sex veckor. Sedan höll jag på i ett år med att skapa Totems. Jag tog 6000 fotografier för att skapa 18 bilder retuscherade till oigenkännlighet. Inte ens den som bor i Shanghai skulle kunna säga var i staden bilden är tagen. Jag ökade på mängden varor på fordonen för att ge intrycket att transportören, oftast en migrant, håller på att uppslukas. Jag ville visa på en form av slaveri. Symbolerna för rikedom som migranterna forslade omkring var en chockerande kontrast till deras fattigdom.”

I början brukar västerländska betraktare inte lägga märke till manipulationen. “Det är säkert så det ser ut i massproduktionens Kina.” Men så smyger sig känslan på att staplarnas höjd rimligtvis inte kan stämma. Fram växer en trolig tolkning av konstnärens avsikter:

Män på cyklar hastar fram mot en fond av pulserande byggarbetsplatser. En stad befinner sig i en kapplöpning mot framtiden. Skyskrapor är de nya totempålarna. Precis som staplar av konsumtionsvaror producerade åt västländer. Delorme vill förmedla både humor och poesi. Men det är som om han samtidigt vill varna oss. Vi kan inte fortsätta så här. För eller senare kommer allting att rasa ihop.