ALBA

+++The Taste of The Wind. Photography Carlos Alba+++ Landskrona, Sweden. 2017-2018. ####DON’T USE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE AUTHOR#####

THE TASTE OF THE WIND

CARLOS ALBA / TYGHUSET

I cirka två månader, fördelat på tre perioder: maj och september 2017 och april 2018, bodde den spanske fotografen Carlos Alba i vår stad och arbetade från sin studio på Fröfabriken. Alba är den tredje mottagaren av Landskrona Foto Residens. Stadens fotoresident väljs noga ut och denna bjuds in för att skildra Landskrona ur sitt särskilda, utifrånkommande perspektiv. Under utställningsnamnet ”The Taste of The Wind” presenteras vad Alba upptäckte och såg i Landskrona.

I utställningen kombinerar Alba sitt nytagna arbete med äldre bilder som han har sökt fram i Landskrona museums arkiv. Alba undersöker det som är en ödesfråga, inte bara för Landskrona utan hela världen: Migration – människor som måste eller vill söka en annan plats att leva än den där de föddes. Vad innebär ett hem? Alba har porträtterat personer som nyss har anlänt till Landskrona och de som har bott här sedan länge.

Carlos Alba är själv invandrare, född i Madrid 1984 men verksam i London sedan tre år. Främst intresserar han sig för sociala relationer och de spår vi lämnar efter oss i förhållande till tid och geografiskt område. Alba arbetar i flera olika media och de senaste åren har han skapat en internationell plattform för sin konst.

Med stöd av Spanska Ambassaden i Sverige.