ANITA KHEMKA & IMRAN KOKILOO – I HOPE THEY SERVE BEER IN HELL

PLATS: Landskrona Konsthall. KARTA. Ingår i festivalbiljett

Kashmir är ett omtvistat territorium mellan Indien och Pakistan efter ländernas självständighet från Storbritannien 1947. Invånarna i Kashmir har sedan dess känt sig lurade på möjligheten att få bestämma over sitt eget öde efter århundraden av utländsk ockupation. Trots resolutioner i FN som erkänner och bekräftar deras rätt väntar de fortfarande på en lösning.

Under tiden dras tumskruvarna åt allt mer genom masskränkningar av de mänskliga rättigheterna, påtvingade försvinnanden och utomrättsliga mord, fall som nonchalerats i domstolar i Indien i decennier utan hopp om rättvisa. År 2021 utfärdade organisationen Genocide Watch en varning om att landet stod vid randen av ett folkmord.

I Hope They Serve Beer in Hell fungerar som ett fönster till ett ekosystem av legal och militär brutalism iscensatt av staten. Användningen av pelletsvapen, total kommunikationsblockad och ensidigt upphävande av konstitutionell autonomi är de senaste i raden av repressiva åtgärder.  I utställningens tak minner ljuskronan av dokument om de fall som nonchalerats i indiska domstolar i decennier utan hopp om rättvisa. Fotografierna på golvet visar anhöriga som omhuldar minnen av saknade nära och kära. Röntgenporträtten avslöjar otaliga blykulor permanent inneslutna I offrens kroppar, om möjligt djupare än det kollektiva minnet av förtrycket. 

Anita Khemka and Imran Kokiloo

Anita Khemka, född 1972, studerade litteraturhistoria och marknadsföring I Delhi och Singapore innan hon bestämde sig för att bli fotograf 1996. Hon har med sin kamera följt marginaliserade människor, grupper och samhällen och har ställt ut sina verk över hela världen. Hon lever med, och arbetar sedan 2017 med Imran B. Kokiloo, född 1978, indisk länsbaserad konstnär som växte upp I Kashmir. Hans första verk producerat i samarbete med Anita Khemka med titeln Pellet Identity ställdes ut på FotoFest, Houston (2018), verket finns med i Museum of Fine Arts Houstons permanenta samling. Hans livslånga arbete om Kashmir nominerades till Grand Prix Images Vevey, Schweiz i 2019.