BARN & FAMILJ

I det snabba bildflöde som vi alla lever i är det grundläggande att alla kan lära sig läsa och tolka bilder. Att ställa frågor till bilden och reflektera över oss själva i relation till den.  Det gäller redan från tidig ålder upp genom hela livet. Många barn har tillgång till läsplattor från tidig ålder och översköljs av ett avancerat bildspråk som snabbt blir en del av deras upplevelse av omvärlden.

Landskrona Fotos pedagogiska verksamhet vill bidra till att utveckla barn och ungas visuella läskunnigheten, deras förmåga att förstå, läsa och tolka bilder. För fotografi och bilder tar allt större plats i vår värld, det visuella språket verkar sida vid sida av det talade och skrivna.

Aktivitetskort under utställningen John Alinder Porträtt 1910-32
Aktivitetskort under utställningen Gerry Johansson The books