CLARE HEWITT – Everything in the forest is the forest

PLATS: Slottsscenen. KARTA. Inkluderat i festivalbiljett.

År 2019 läste fotografen Clare Hewitt en oroande regeringsrapport: Ensamhet och isolering ökade på landsbygden i Storbritannien. Av en tillfällighet stötte hon samtidigt på uppgiften att träd kommunicerar inkännande, sammankopplade i samhällen. Hon ställde sig frågan: Kan vi lära oss något av skogen för att lösa problemet med människors isolering? Hon lyckades få tillgång till en cirkelformation av tolv ekar vid Birmingham Institute of Forest Research och började studera trädens anknytning till varandra. Hon ritade och byggde tjugofyra storformatskameror i trä, påminnande om fågelholkar, och installerade två i varje träd.

När pandemin slog till förvärrades problemet med mänsklig isolering på landsbygden. Hon sökte upp boende runt skogen som upplevt ensamhet och engagerade dem i projektet on-line. Genom att spegla ekarnas sociala, inbördes stödjande beteende uppstod varaktiga vänskaper. Därmed fick hon svar på en annan av projektets övergripande frågor: Kan vi återknyta kontakten med naturen för att lära oss mer om oss själva, om hur vi människor fungerar?

Clare Hewitt

Clare Hewitt är baserad i Birmingham och London. Hon studerade juridik innan hon övergick till fotografi. Hennes verk relaterar ofta till ensamhet/gemenskap. Hon har medverkat i utställningar på Royal Photographic Society och National Portrait Gallery och anlitas av ansedda publikationer och organisationer. Förutom att vara sysselsatt med nya projekt odlar hon svampar i ekarnas fallna grenar, avsedda att användas för tillverkning av papperet till en kommande bok med hennes fotografier från skogen.  

Clare Hewitt