12.5 2023-31.5 2024 UTOMHUSUTSTÄLLNING / Craig Ames / fotografier av brittiska alger, AI-avbildningar, 2022

Plats: Utomhusutställning vid Vengatan/Artillerigatan KARTA

I mitten av 1800-talet skapade den brittiska botanikern och fotografen Anna Atkins världens första fotobaserade botaniska artförteckning. Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions (1843-1853) tillverkade med hjälp av dåtidens allra modernaste teknik, och har fortsatt att inspirera generationer av konstnärer och bildskapare.

Craig Ames använder på motsvarande sätt dagens mest banbrytande teknik för att skapa det han kallar ”AI-avbildningar”. 

Ames har tagit de latinska namnen på arterna som Atkins illustrerade, för att sedan processa dem i en AI-generator, och på så vis skapa helt nya former. Det ”fotografiska” resultatet har märkts upp och katalogiserats i en ny visuell taxonomisk bestämning av de simulerade algerna. 

Hans syntetiska organismer förvränger gränserna mellan verkligt och artificiellt samtidigt som de framhäver den allt starkare kopplingen mellan den naturliga världen och den simulerade hyperverkligheten.

Craig Ames är en brittisk konstnär som i sina verk utforskar verklighetens gränser, simulering och AI-genererade bilder. Han rör sig mellan en rad olika medier, som fotografi, AI-bildbehandling, text och insamlat material från internet. Hans intresse för fotografi väcktes när han tjänstgjorde som stridssoldat i den brittiska armén och gick en kurs i att fotodokumentera bevis.  På senare år har han utvecklat ett intresse för den snabba tekniska utvecklingen, för artificiell intelligens, och för de många etiska utmaningar som möter oss när AI-tekniken blir alltmer tillgänglig. 

Craig Ames har en Magisterexamen i fotografi vid University of Sunderland. Han arbetar för närvarande som universitetslektor i fotografi och biträdande programledare vid Northern Centre of Photography i Storbritannien. Han är också Senior Fellow vid Higher Education Academy (SFHEA). Han har ställt ut internationellt på gallerier, museer och festivaler som The photographers Gallery, Foam Institute Amsterdam, Huis Marsaielle Museum for Photography, Belfast Exposed och Lishui Photography Festival, China och Northern Gallery for Contemporary Art, Sunderland. Hans verk ingår i samlingar som Victoria and Albert Museum, London, Huis Marseille: Museum of Photography, Amsterdam and Northern Gallery for Contemporary Art, Sunderland.

Denna utställning var en del av Copenhagen Photo Festival där Craig Ames ställde ut hela serien som inkluderar 64 AI-avbildningar.