22.9.23-25.2.24 Den innersta kretsen – Färgfotografier från det förflutna

Till vänster: Clarence Arthur Seyler (1866-1959) Mrs Seyler, Brynhild and Mildred, c. 1908, Autochrome, 10.7x 8.2 cm, V&A, RPS.993-2020 Till höger: F. A. Paneth (1887-1958) Alt-Aussee , c. 1928, Autochrome, 12 x 9 cm, V&A, RPS.1408-2020

Vid en första anblick tycks motiven moderna. Men i själva verket togs bilderna för mer än ett sekel sedan, när autokromplåtar lanserade av bröderna Lumière gjorde det möjligt att fotografera i färg. Med utgångspunkt i Victoria and Albert museums unika samling av autokromer har Landskrona Foto skapat den aktuella utställningen.

F. A. Paneth (1887-1958) – Mervyn O’Gorman (1871-1958) – Clarence Arthur Seyler (1866-1959) – John Cimon Warburg (1867-1931) – Helen Messinger Murdoch (1862-1956)- Olive Edis (1876-1955) – Henry Essenheigh Corke (1883-1919) – Harry Victor Leckie (1887-1974) – George Edward Stanhope Molyneux Herbert (1866-1923) – Baron Adolph de Meyer (1868-1946) –Hugh C Knowles (1875-1940) – Kate Smith (1894-1947) – Norah E. Parish (datum okänt) – S. Greenwood (dog c 1951) och okända fotografer.

Plats: Landskrona Foto, Tyghuset.

Stammen har en glipa och i glipan står en ung kvinna, som en del av trädet. En lek med perspektiv där klänningens lila och bruna nyanser blir ett med barken. Bakom henne brer ett grönt fält ut sig i den lätta dimman. Bilden kunde vara ett modernt modefoto eller en samtida naturstudie. Men togs i själva verket för mer än ett sekel sedan, när autokromplåtar lanserade av bröderna Lumière gjorde det möjligt att fotografera i färg.   

John Cimon Warburg (1867-1931) The Wood Nymph, c 1910, Autochrome, 16.4x 12 cm, V&A, RPS.1240-2020

Tekniken var efterlängtad av dåtidens fotoentusiaster som såg världen omkring sig komma till liv och få djup och nya dimensioner. Autokromplåten krävde mycket ljus samtidigt som nyansen röd kom att framträda särskilt bra i bilderna. Därav den eviga sommaren och förkärleken för färgstarka klänningar, prunknande rosor och stilleben med blanka äpplen.  

Från lanseringen 1907 till 1935 när autokromplåtarna slogs ut från marknaden av den långt billigare och behändigare kodachromefilmen genomgick världen svåra umbäranden med första världskrigets fasor, spanska sjukans massdöd och 1930-talets finanskris och depression. Men av detta syns mycket litet i bilderna som finns bevarade i Victoria and Albert museums samling.  

Så var det också den tidens priviligierade västerländska män som stod bakom kameran. En skyddad samhällsklass med gott om tid för konstnärliga intressen och resor. Medan många professionella fotografer höll fast vid det svartvita fotografiet som var mer praktiskt användbart var autokromplåtarna amatörernas och familjefotografernas stora kärlek. 

Som modeller användes barn och hustrur och de nära relationerna avspeglas i motiven som ofta är varmt och lustfullt komponerade. Ut i solen drog man allt färgstarkt man kom över och draperade sig i röda tyger, frossade i blomsterfång och lekte med referenser till litteraturen och porträttmålarnas teatraliska poser. Många av bilderna var avsedda för privat bruk och tekniken lämpade sig överlag dåligt för exponering i publika sammanhang på grund av sin extrema känslighet.  

Att hänga bilderna på väggen går inte, motiven förstörs snabbt i dagsljus och ses bäst i mörker svagt belysta bakifrån. Så kommer det sig att relativt få fotografier från autokromteknikens storhetstid finns kvar, men via en överföring från The Royal Photographic Society 2017 ingår 2 500 av dem i Victoria and Albert museums samling. Ett urval av dessa rariteter har gjorts tillgängliga för en ny publik genom digitalisering och reproduktioner.

Med utgångspunkt i samlingen har Landskrona Foto skapat den aktuella utställningen, där vi kommer fotograferna och deras familjer nära.  För våra ögon väcks det tidiga 1900-talet till liv i mjuka pixlar som hämtade från ett romantiskt Instagram-filter. Det som ser ut att vara digitalt brus är i själva verket blå, gröna och röda korn av potatismjöl som när ljuset silas genom dem återger motivet i reverserad form på silverplåten. Fram träder människor och miljöer som annars oåterkalleligt varit borta, intensivt levande igen.  

Boel Gerell

Baron Adolph de Meyer (1868-1946) Four trout, 1909, Autochrome, 10 x 12.6 cm, V&A, RPS.559-2020

Till vänster: Okänd fotograf, Daffodils, c.1910, Autochrome, 8.2 x 8.2 cm, V&A, RPS.442-2020. Till höger: John Cimon Warburg (1867-1931) Daydreams, 1909, Autochrome, 10.7 x 8.2 cm, V&A, RPS.1278-2020

Attributed to S. Greenwood ( död c 1951) Still- life study, c. 1920, Autochrome, 8.2 x 10.7 cm, V&A, RPS.1350-2020

F. A. Paneth (1887-1958) Seis: Else, Eva, and Heinz overlooking the view from the grounds of the St. Valentine Church, 30 September 1924, Autochrome, 12 x 9 cm, V&A, RPS.1495-2020

Till vänster: Mervyn O’Gorman (1871-1958), Christina, August 1913, Autochrome, 12 x 16.4 cm, V&A, RPS. 611-2020. Till höger: Mervyn O’Gorman (1871-1958), Christina, August 1913, Autochrome, 12 x 16.4 cm, V&A, RPS. 616-2020

Installationsbilder av Peo Olsson

Utställningen är curerad av Landskrona Foto i samverkan med Victoria and Albert Museum

© The Royal Photographic Society Collection vid V&A, förvarvad med generös hjälp av the National Lottery Heritage Fund and Art Fund.