Landskrona Foto & Breadfield Dummy Award

Vinnare i 2022 års Dummy Award är Róisín White från Irland. Boken blir tryckt, designad och distribuerad under 2023.

Motivering:

Där meningen störtar samman. 

Så snart som i de första uppslagen av Lay Her Down Upon Her Back faller vi handlöst rakt ner genom sjukdomshistorien och sedan tillbaka in i samtiden igen. Längs svartvita sidor av arkivmaterial, teckningar och iscensatta fotografier formas en berättelse kring förlegade diagnoser av den kvinnliga kroppen och dess lidanden. Vi befinner oss i ett till synes ordlöst tillstånd, med invanda strukturer utan ett eget språk för vad som sker. Och så plötsligt, mitt i berättelsen bryter något av, framför oss en brokig och färgglad blommönstrad tapet – som ett rop i allt det svartvita – men redan i nästa uppslag är allt tyst igen och vi faller vidare. 

Jury: Holly Roussell, Gloria Oyarzabal, Tommaso Parrillo, Nela Eggenberger och Jenny Lindhe

Om projektet:

Lay Her Down Upon Her Back undersöker arvet från en vårdbehandling på 1880-talet kallad The Rest Cure (Vilokuren). I allmänhet ordinerades den till kvinnor som ansågs vara nervösa, anemiska eller hysteriska och innebar att de spenderade upp till två månader i sängläge, utsatta för övergödning, isolering och elstötar. Behandlingen har sedan dess misskrediterats, men dess arv inom kvinnosjukvården lever kvar ännu idag. Vilokuren odlade en misstro mot kvinnors smärta och obehag och gjorde den kvinnliga patienten beroende av sin oftast manlige läkare. Metoden stärkte maktrelationen mellan läkare och patient och säkerställde att kvinnan skulle vara underkastad sin behandling. 

Och här ligger problemet: det finns kvinnor som härmar trötthet, som ägnar sig åt vila vid minsta förevändning, som inte har några symtom tillräckligt trovärdiga för vård. De förstör sina egna nervsystem när de skämmer bort sina barn, genom att ge efter för deras minsta lust och lära dem att dröja vid små smärtor. (Silas Weir Mitchell, 1877). 

Den bestående effekten återfinns i läkares misshandel och misstro mot kvinnor idag, med en genomsnittlig tid för diagnos av endometrios på sju år – där de flesta kvinnor blir tillsagda att vila, lägga sig ner, le och härda ut. Projektet Lay Her Down Upon Her Back inkluderar upphittade fotografier och arkivmaterial för att väva en berättelse mellan dåtid och nutid. 

Róisín White


Om konstnären:
Róisín White är en Dublin-baserad bildkonstnär som främst arbetar med fotografi, teckning och skulptur. Hon har ställt ut sina verk över hela Europa. Hennes projekt Lay Her Down Upon Her Back valdes ut till PhotoIreland Foundations New Irish Works 2019. 

Honorable mention: 

Like Rain Falling from the Sky by Nicola Bertasi 

Landskrona Foto och Breadfield Dummy Award arrangerades för första gången under Landskrona Foto Festival 2015 och innebär att en jurybedömd fotograf får sin Fotoboksdummy publicerad med stöd av Landskrona Foto.

Tidigare Dummy Award vinnare:

2015: Meral Güler & Dan Porter, You would be earth

2016: Duccio Doretti, A lit candle lit the following and other coincidences on existence

2017: Gloria Oyarzabal, Picnos Tshombé

2018: Pietro Paolini, Buscando a Bolìvar

2020: Satoshi Tsuchiyama, Heat of Sand