Emily Graham – The Palace

PLATS: Renässansträdgården, Tycho Brahe-museet, Landsvägen, Ven KARTA.

Emily Graham är född 1983 i Storbritannien och verksam i London. Bildserien The Palace (Slottet) är fotograferad någonstans i centrala Frankrike. Med dessa suggestiva fotografier undersöker Graham en ödesfråga: Vilka symboler kan varna människor för kärnavfall? Denna kommunikation ska förmå sträcka sig in i oändligheten. I alla fall så länge som tänkande varelser existerar.

Emily Graham

Det säkraste sättet vi idag känner till att förvara kärnavfall är att begrava det djupt under marken. Men radioaktivt avfall som grävs ner kommer att förbli farligt i en miljon år. Titeln på serien, The Palace, syftar dels på den byggnad som är center för tester, och dels på den vetenskapliga sfär som arbetar med frågor om kärnavfallet. Forskare från olika fält, antropologer, arkeologer, arkitekter, filosofer och semiotiker försöker formulera en varning. En varning som även framtida samhällen kan förstå.

Fotografierna i The Palace är tagna vid forskningsplatserna och från potentiella nedgrävningsplatser för det radioaktiva avfallet. Vi ser detaljer och vyer, men Grahams bilder handlar också om språk. Hennes bilder talar ett eget språk, samtidigt som de berättar om ett annat språk, ett språk som måste uppstå. Är det möjligt att komma åt människans psykologiska tillstånd; ett inre, generellt och symboliskt språk? Kan i så fall det språket hämma människans nyfikenhet och skapa en evig kultur kring en begravningsplats?

Oil & Stone, 2019.
Oil stained town hall, after oil was thrown at the building in anti-nuclear protest in Bure, France. Since 2004, Bure has been home to a rotating group of inter-national anti-nuclear, anti-repository protesters. The protesters form their own memory site, by continually protesting against the deep geological storage, and, presumably, by passing their beliefs on to future generations, keeping the issue in the public eye; their base has become its own sort of monument.