DAVIDE MONTELEONE – Sinomocen

LOCATION: Sofia Albertina Park, Landskrona MAP. Included in the festival ticket.

Titeln för tankarna till kända beteckningar för geologiska perioder, som holocen och antropocen. Sinomocene är dock en kombination av grekiska, latinska och engelska ord skapad av projektets upphovsman, där sino står för ’Kina’, mo för ’money’ och cene för ’ny epok’. Med andra ord kan vi förvänta oss en kritisk granskning av inflytandet över planeten från världens folkrikaste land.

Utgångspunkten för Sinomocene härrör från den gigantiska satsningen The Belt and Road Iniative, förkortat BRI – som tillkännagavs av Kinas president Xi Jinping år 2013. Genom en investering på 10 biljoner kronor (10.000 miljarder) skulle grunden läggas för långsiktig ekonomisk tillväxt i utvecklingsekonomier. Strävan omfattar att koppla samman 65% av världens befolkning genom vägar, järnvägar och hamnar, men även digitala infrastrukturer – från Stilla havet till Atlanten.

Davide Monteleone By Lorenzo Poli

I likhet med Davide Monteleones tidigare projekt ifrågasätts här förhållandet mellan makt och individer och skärskådas global, geopolitisk dynamik. Genom att kombinera fotografiska berättelser, datavisualisering och fältarbete på tre kontinenter vill han belysa vår tids nya former av kolonialism, visa på vad de sociala, politiska och miljömässiga konsekvenserna blir när ofattbara finansiella medel släpps lösa.

Davide Monteleone, född 1974 och uppväxt i Italien, har en magisterexamen i konst och politik från Goldsmiths University i London. Han bidrar regelbundet till tidskrifter som Time, National Geographic och The New Yorker. Han har mottagit en rad prestigefyllda utmärkelser och hans verk har presenterats på gallerier och museer, exempelvis Saatchi Gallery i London och Nobel Peace Centre i Oslo.