Fågeln flög, men blev fångad i ett foto.

En av de speciella sakerna med fotografering är att man kan frysa tiden och därmed även fåglar i flykt, så att man med fotografering har möjlighet att studera detaljer i fåglarnas kroppar, deras rörelser och flygmönster. Men konstfotografiet innehåller också stämningar och poesi som är kopplade till det speciella i att ha sett och fångat en fågel i just den rörelsen och just den miljön. Vad kan fotografierna i utställningen trigga i gång för stämningar och äventyr hos den mycket unga betraktaren?

I den här grupputställningen ber vi barnen att bedöma hur kusliga, äventyrliga eller kanske bara tråkiga de tycker att bildserierna är och i samband med detta fråga sig själva vad fotograferingens medel är här. Barnen kan ge varje serie klistermärken i varje kategori från till exempel ”lite äventyrlig” till ”mycket äventyrlig”.

Det är tänkt att barnen pratar med sina vänner eller vuxna om anledningarna till den individuella bedömningen, och frågar sig själv om de kan hitta äventyret i bilderna, om fotografierna fångar deras fantasi och kanske blir de inspirerade att fantisera vidare på de visuella berättelserna. Barnen kan också fundera över hur konstnärerna tekniskt skapade fotografierna. Hemma kan de berätta deras egna historier och få erfarenhet av vad som krävs för att göra ett bra fotografi av en fågel, för det kanske inte är så lätt som man tror. De flyger trots allt…

Målgrupp: 6–12 år och deras vuxna.

Pedagogiska mål: Målet med materialet är att väcka barnens nyfikenhet i utställningen. Vi vill ge barnen en medvetenhet om hur de upplever fotografierna och på så sätt starta samtal om fotografiernas stämningar och fototeknik. När de kommer hem från utställningen kan de prova sina idéer och ta fram egna fotografier av fåglar, vilket ger dem en medvetenhet om de tekniska aspekterna.

Materialet är utvecklat i samverkan med konstpedagog Mette Bersang.