19.11.2020 – 6.3.2021 UTSTÄLLNING:field; scope; site

PLATS: Landskrona Foto Galleri, Kavallerigatan 4, Landskrona

field; scope; site är en fotografisk utställning om en specifik plats: Idrottshallen i Landskrona ritad av den danske arkitekten Arne Jacobsen. Det är också en utställning om en specifik blick på platser och byggnader, den som praktiseras genom det gängse arkitekturfotografiet och dess typiska val av motiv och inramning, avgränsning och fokus. Utställningen ifrågasätter denna blick och dess tendens att tysta andra – och andras – tolkningar av arkitektur och fotografi i relation till det existerande och det möjliga. Genom att synliggöra idrottshallen utifrån andra fotografiska blickar framträder alternativa berättelser om den specifika arkitekturens betydelser som samtidigt vidgar föreställningen om vad arkitekturfotografiet kan göra och hur det kan skapas.


Utställningen är en del av det konstnärliga forskningsprojektet TELE SCOPE, vars syfte är utforska, förändra och stärka arkitekturfotografiets argumentativa status och dess förmåga att tolka arkitektoniska betydelser och skapa nya. Projektet leds av Emma Nilsson, arkitekt och forskare verksam vid Institutionen för Arkitektur och Byggd miljö vid Lunds universitet, och är finansierat av Vetenskapsrådet. Utställningen är kuraterad av Emma Nilsson och producerad tillsammans med fotograf Stefano Graziani som förutom egen konstnärlig verksamhet undervisar på ISIA di Urbino, Naba Milano och IUAV, landskapsarkitekt Sabina Jallow, doktorand på Institutionen för Urbana studier, Malmö universitet, arkitekt Sandra Kopljar och arkeolog Björn Nilsson båda verksamma som forskare vid Lunds universitet samt Matilda Plöjel, grafisk formgivare och grundare av Sailor Press.