19.11.2020 – 6.3.2021 UTSTÄLLNING:field; scope; site

PLATS: Landskrona Foto Galleri, Kavallerigatan 4, Landskrona ÖPPET TIDER: Tillfälligt stängt p.g.a. ökad smittspridning i samhället av Covid-19.

fieldscope; site är en fotografisk utställning om en särskild byggnad: Landskrona Idrottshall ritad av den danske arkitekten Arne Jacobsen. Det är också en utställning som tar spjärn mot ett specifikt sätt att se på byggnader: den arkitekturfotografiska blicken och dess typiska val av motiv och inramning, avgränsning och fokus. Arkitekturfotografiets främsta syfte är att skapa en bild, en fotografisk produkt som berättar om arkitektoniska kvaliteter. Här prövas arkitekturfotografiet också som ett tillvägagångsätt, där fotograferandets avsikt är ett utforskande i sig.  

Bildmaterialet förmedlar olika fotografiska tekniker som uttrycker alternativa sätt att närma sig en byggnad. Det fotografiska resultatet är fortfarande viktigt, eftersom det gestaltar mötet mellan en rad olika rum: geografiska, tidsliga och ideologiska. Idrottshallen får på så vis ta plats i utställningsrummet och låta besökaren närma sig idrottsutövarna. Byggnaden blir till ett objekt som kan transformeras till oigenkännlighet eller omvandlas till ett kamerahus som fotograferar sig själv. Bildserier skapade utifrån arkivens samlingar visar på idrottshallens ackumulerade minne, en tidslighet som kan spegla sig i sekvenser av den idrottsverksamhet som pågår nu. 


Utställningen är en del av det konstnärliga forskningsprojektet TELE SCOPE, vars syfte är utforska, förändra och stärka arkitekturfotografiets förmåga att tolka arkitektoniska betydelser och skapa nya. Projektet leds av Emma Nilsson, arkitekt och forskare verksam vid Institutionen för Arkitektur och Byggd miljö vid Lunds universitet, och är finansierat av Vetenskapsrådet. Utställningen är kuraterad av Emma Nilsson och producerad tillsammans med fotograf Stefano Graziani, som också undervisar på ISIA di Urbino, Naba Milano och UIAV; landskapsarkitekt Sabina Jallow, doktorand på Institutionen för Urbana studier, Malmö universitet; Sandra Kopljar, arkitekt och forskare på Institutionen för Arkitektur och Byggd miljö vid Lunds universitet; Björn Nilsson, arkeolog och forskare vid Institutionen för Arkeologi och Antikens historia, Lunds universitet; Matilda Plöjel, grafisk formgivare och grundare av Sailor Press; samt Adriana Seserin, arkitekt med egen konstnärlig verksamhet.