24.5 föreläsning MED RESIDENSFOTOGRAF SHARON CASTELLANOS

PLATS: Biografen på Landskrona Foto, Tyghuset, Kavallerigatan 4. Landskrona. DATUM: 24 maj. TID: Kl 17.00-17.30. Föreläsningen är på engelska.

Välkommen till en föreläsning av den peruanska fotografen Sharon Castellanos.
Sharon kommer att berätta om sin konstnärliga praktik och det fotografiska projekt hon arbetar med just nu under sin residensperiod i Landskrona.

Sharon Castellanos är en fotograf baserad i Cusco, Peru. Hon har arbetat i mer än fyra år som pressfotograf för en nationell tidning i Lima stad och som korrespondent i Cusco och Puno-regionerna (södra Peru).
De senaste åren har hon arbetat med video och andra digitala verktyg som animation och webbplattformar för berättande som verktyg för att integrera med fotografi.

En del av min fotografiska praktik har fokuserats på relationen mellan människa och miljö och den sociokulturella egenheten som bakgrund.
I den meningen, för residenset, skulle jag vara intresserad av att utforska ett tema i samma linjer, jag vill lära mig mer om dynamiken i lokalt jordbruk, vetenskapsprocessen som arvet efter Tycho och Sophie Brahe, och idén om ny landsbygd i Landskrona
.’ Sharon Castellanos

Besök Sharon Castellanos hemsida här.

Läs mera om vårt residensprogram här.

Vi har ett begränsat antal platser i vår biograf så anmäl er gärna till raffaele.piano@landskronafoto.org