ForskningSNÄTVERK FOTOGRAFI OCH KUNSKAP

Fotografier är ovanligt rika föremål för utredning och media för kommunikation. Eftersom fotografier fångar detaljer innehåller de alltid mycket mer än fotografen avser. Vi närmar oss fotografier från olika perspektiv: de är konstobjekt, historiska register och kemiska spår på en gång, som förmedlar både konkreta, stabila bevis och möjligheter för oändlig tolkning. En tvärvetenskaplig forskningsmiljö har utvecklats kring dessa frågor under Lunds universitet under de senaste åren, med bidrag från discipliner över hela universitetet och samhällspartners.

Landskrona Foto och Lunds Universitet har byggt upp ett svenskt forskningsnätverk kring den fotografiska bilden där även nordiska och internationella forskare, arkivarier och konstnärer ingår. Frågor om fotografi och kunskap står i centrum för nätverket och under hösten 2021 arrangeras den internationella konferensen, A system among others? Power, balance, self-reflection on and with the photographic image i samband med öppnandet av utställningen A Tree Called Home av Kent Klich.