FOTOFANZINET PERIFERI – CENTRUM FÖR FOTOGRAFI

© Charlotta Hammar

Fotofanzinet Periferi är en samling med 19 olika fotografer från västra Götaland som under hösten 2021 presenterade sina projekt i var sitt fanzine. Med Periferi vill centrum för fotografi sätta fokus på den bredd av fotografiska arbeten som finns i landet. De deltagande fotograferna från Västra Götaland är:  

Elias Björn, Eva Brandin, Trinidad Carrillo, Jessica Ekström, Anders Engström, Susanne Fagerlund, Bengt-Arne Falk, Charlotta Hammar, Ingmar Jernberg, Carolina Jonsson, Daniel Josefsson, Josef Kováč, Marcus Reistad, Christine Sjöberg, Lea Stuedahl, Oskar Söderman, Tina Umer, Maie Wisur och Hendrik Zeitler.  

Under hösten 2022 kommer periferiprojektet genomföras i Skåne.  

Programpunkten  Periferi 

Under hösten 2021 drev Centrum för fotografi ett fotofanzineprojekt i Västra Götaland. 19 fotografer presenterade sina konstnärliga projekt i var sitt fanzine. Under hösten 2022 kommer projektet genomföras i Region Skåne med 14 fotografer som valts ut efter ett Open Call i regionen. Under Landskrona Foto samtalar CFF med några av deltagarna från Västra Götaland med deltagare från Periferi Skåne om erfarenheter och förväntningar på projektet.