Hoda AFSHAR- AGONISTIES

PLATS: Landskrona konsthall. Slottsgatan, KARTA. Ingår i festivalbiljett.

Visselblåsare uppmärksammar oegentligheter, felaktigheter eller tjänstefel och slår larm. Men i Australien, trots införandet av policyer avsedda att skydda dem undergrävs deras insatser på olika statliga nivåer. I ”bästa” fall ignoreras de – såvida de inte möter hot om rättsliga förfaranden och fängelse, eller ännu värre.

Agonistes, en term som betecknar en människa inbegripen i en såväl inre som yttre kamp, är ett projekt som bygger på erfarenheter från män och kvinnor tidigare anställda inom instanser som berör immigration, ungdomsförvar och handikappomsorg. De har valt att säga ifrån och lever nu med konsekvenserna. De beskriver den personliga och professionella ruinen, sammanbrottet av vänskap och familjerelationer, den fysiska och psykiska ångesten som följde på deras beslut att ropa ut påstådda övergrepp – liksom skälen som fick dem att göra det, trots att de kände till sitt möjliga öde. Om de kunde gå tillbaka, skulle de göra om allt igen.

Hoda Afshar

Valet mellan ansvar och skyldighet, mellan moral och lag, är tragedins väsen. Hodar Afshars estetik minner om grekisk skulpturkonst och dess epok antiken. Den dramatiska belysningen och titeln refererar till den roll tragedin historiskt har spelat i demokratins utveckling.

Hoda Afshar föddes i Teheran, Iran, och är baserad i Naarm/Melbourne i Australien. Hon arbetar med fotografi och rörlig bild och behandlar representationen av kön, marginalitet och förskjutning. Hennes verk har uppmärksammats  internationellt. Förra året publicerades Afshars första fotobok Speak the Wind av MACK i London.