Hrair Sarkissian – Unexposed

PLATS: Citadellet, Landskrona. KARTA. Ingår i festivalbiljett.

Hrair Sarkissian, född 1973 i Damaskus. Bildserien Unexposed handlar om ättlingar till armenier som konverterade till Islam för att undkomma folkmordet som ägde rum i det Osmanska riket 1915.
Idag, efter att ha återupptäckt sina rötter och konverterat tillbaka till kristendomen, tvingas dessa ättlingar att dölja sin nyfunna armeniskhet. De accepteras varken av det turkiska samhället eller det armeniska och förblir därför osynliga. Sarkissians fotografier leker med det som är synligt och osynligt och hur vi som betraktare själva fyller i det som saknas.

Hrair Sarkissian – Unexposed