IN I JOHN ALINDERS PORTRÄTT

Aktivitetskort som vill väcka barnens nyfikenhet genom att låta dem uppleva fotografierna i utställningen genom lek och engagemang.

Barn omges av fotografier och kameror, och de har blivit fotograferade sedan innan de föddes. Men vad är porträtt? Och vad kan de verkligen berätta för oss? Vi undersöker John Alinders metoder och hittar detaljer som kan starta samtal om vem porträtten handlar om, vad människorna i dem gillar och vad det är för en tid de bor i.

När vi lär barn att titta på fotografier, prata om vad de ser och fotografera själva, får de en annan nyfikenhet för mediet som öppnar upp för dem att lära sig att avkoda vår visuella kultur, där fotografier tar mycket utrymme och till stor del används för konstruktion av både egen identitet och sociala förhållanden från tidig ålder.

Vi vill ge barnen en skarpare blick för att avläsa fotografier, kroppsspråk, ansiktsuttryck, känslor och värderingar. Genom att ha både lek i utställningen och utanför sätter vi upp en varierad och praktisk pedagogisk fördjupning i utställningen, men vi vill också att familjerna ska ta sin nyfikenhet hem och titta på sin egen familjehistoria och familjealbum som de kanske har stående där hemma, så barn och vuxna känner hur man är förbunden över tid och ser hur världen var densamma och väldigt annorlunda för 100 år sedan när John Alinder gjorde sina fantastiska porträtt.

Målgrupp: 6-12 år och deras vuxna.

Kunskapsmål: Målet med materialet är att väcka barnens nyfikenhet genom att låta dem uppleva fotografierna i utställningen genom lek och engagemang. Vi vill ge barnen en medvetenhet om tid och sin egen plats i (familje)historien. Uppgifterna ger dem ord att prata om fotografierna i utställningen och deras familjefoton därhemma. De får verktyg för att förstå och producera porträttfotografering på ett medvetet sätt som utvidgar deras förståelse för porträttfotografering i vår visuella kultur.

Aktivitetskorten finns att hämta i galleriet under utställningen John Alinder Porträtt 1910-31.