Jessica Pettway – Plastic

PLATS: Butiksfönster, Östergatan. KARTA. Ingår i festivalbiljett.

Jessica Pettway är verksam i New York. Bildserien Plastic är specialproducerad för Landskrona Foto Festival. Pettway har länge arbetat med att dokumentera det moderna samhällets användning av plast. Bilderna har publicerats i tidskrifter som The New York Times och The Guardian. Nu får serien Plastic en svensk del! Förpackningarna på bilderna är inhandlade i lokala matbutiker i Landskrona och avfotograferade i Pettways studio i New York.

Jessica Pettway

Plast är ett omstritt material. Under 1960- och 1970-talen togs billiga tillverkningsmetoder fram och plastindustrin blomstrade. Plast framstod som svaret på många av de problem som fanns med förvaring och hållbarhet. Idag är plast en symbol för miljöförstöring. Ett problem är att plast är en förbrukningsvara, efter att ha använts en gång slängs det. Ett annat problem är att vi har utvecklat en förvaringsindustri som innebär plast på plast. Produkter som inte är ömtåliga förpackas en och en och sveps sedan in i ännu en plastförpackning.

Pettways fotografier utforskar plastförpackningarnas lockande estetik. Med lekfulla bildkompositioner framför hon kritik mot förpackningsindustrin och överkonsumtion. Fotografiernas surrealistiska miljöer och poppiga färger blir en kommentar till vår användning av plast. Plast skapar en känsla av sterilitet och alienerar konsumenten från naturen, jordbruksprocessen och maten. Varifrån kommer efterfrågan på det konstgjorda? Från konsument eller industri?