2.10.21-30.1.22 KENT KLICH / A TREE CALLED HOME

Lokal: Landskrona Foto, Tyghuset. Öppettider: torsdag – söndag kl 12-17, fri entré Vernissage: Lördag 2 oktober kl 12.00-14.00

PNI står för psykoneurologiskt internat. Det finns hundratals över hela Ryssland, men de hålls utanför allmän insyn. Patienterna stuvas ofta undan i åratal, övermedicineras och återsocialiseras endast sällan. I denna utställning ses de som sammansatta individer – medan institutionens och systemets avhumaniserande strukturer avslöjas.

Fotografen Kent Klich besökte en PNI första gången för två decennier sedan, inbjuden av en icke-statlig organisation som arbetar för att skapa medvetenhet kring patienternas levnadsförhållanden. Under årens lopp har han träffat och samarbetat med aktivister, forskare, läkare och flera av de cirka 1000 patienterna på PNI A och B.

A Tree Called Home är en berättelse i flera skikt, av röster och blickar från institutionen och utanför. Den består av fotografier av Klich, men även fotografier funna på ett numera nerlagt PNI, video- och ljudinstallationen Voices och dokumentationer av skulpturala föremål (Homes) av konstnären och patienten Aleksey Sakhnov.

Flera tillvägagångssätt och perspektiv krävs för att visualisera en institution som PNI och dess invånare, vilka lever tillsammans under grymma förhållanden utan personlig integritet. Kent Klichs fotografier utgör fysiska bevis på systematisk brist på omsorg och förmedlar spåren av användning och missbruk i slitna möbler och klaustrofobisk, disciplinär arkitektur. Vad sker med en redan bräcklig människa som blir omsluten av kala väggar och smuts, som placeras i hårda, trasiga stolar, i rader av gamla sängar? Var och hur kan inre rum och självkänsla odlas? Vad är meningen och förhoppningarna med ett hem?

Patienternas egna kroppar bevarar även de spår av fysisk och psykologisk vanvård, något som framgår av Kent Klichs porträtt, vilka förmedlar ärrade liv, en mängd poser, gester och känslor. Sorg, förtvivlan, ilska, isolering – ja, men också tillfällig glädje och tecken på vänskap och gemenskap. Patienternas personligheter uttrycks och utvecklas trots det systematiska förtryck och övervakning de måste genomlida. Flera av de funna fotografierna påminner om vardagsscener i hem och familj, utgörande kontraster till det institutionella våldet. På samma sätt verkar Aleksey Sakhnovs små hus, skapade med papper, plast och andra material som funnits till hands, vart och ett fungera som en imaginär fristad. Vad A Tree Called Home först och främst vittnar om är det orättvisa tystandet av liv, berättelser och drömmar som bär potentialen att blomma utanför PNI.

/ Louise Wolthers, forskningsledare och curator, Hasselblad Foundation

* Titeln på utställningen och den medföljande boken är ett citat av en av de intagna på PNI. När han växte upp på ett barnhem fick han veta att hans mamma försvann in i skogen.

Kent Klich är född 1952 i Sverige och bor i Danmark. Han har studerat psykologi vid Göteborgs universitet och fotografi på International Center of Photography i New York. Han var med i bildbyrån Magnum Photos 1998 till 2002. Kent Klich har fått internationellt erkännande med projektet om Beth, en dansk sexarbetare vars liv han dokumenterat under de senaste trettio åren, vilket resulterat i tre böcker och flera utställningar. Andra uppmärksammade projekt inkluderar El Niño (1999) Children of Ceausescu (2001), och Gaza Works, en serie om livet på Gazaremsan med målet att erbjuda alternativa bilder till massmedias kortlivade, vanligtvis sensationslystna bevakning – och samtidigt öka kunskapen om orättvisor och de kränkningar av mänskliga rättigheter som sker i området. Gaza Works visades på Hasselblad Foundation i 2018 och på det Nationale Fotomuseum, Det Kgl. Bibliotek, Köpenhamn i 2017.

Ⓒ Kent Klich – A Tree Called Home