Kontakt

Hitta hit

Sedan hösten 2018 utgår Landskrona Fotos verksamhet från Tyghuset, i centrala Landskrona.
Besöksadress: Tyghuset / Kasernplan, Kavallerigatan 4, 261 31 Landskrona. Tfn. 0418 47 00 00

Öppettider

Under utställningsperiod är museet öppet onsdag till lördag klockan 12.00 – 17.00. Vid våra kvällssamtal förlänger vi dock öppettiderna till klockan 20.00.

Öppettider under påsk: Skärtorsdag öppet till 15.00, i övrigt stängt under påsk. Vi öppnar åter på onsdag den 24 april.

Tillgänglighet

Om Tyghuset

I lokalerna finns förutom Landskrona Fotos verksamhet även Bilder i Syd, som är Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblads samlade bildarkiv. Bildarkivet som omfattar cirka 20 miljoner bilder från ett flertal skånska tidningar är en av landets absolut största bildsamlingar. Genom att de innehåller pressbilder från de senaste 90 åren utgör de en viktig källa för forskning och kunskapsförmedling kring den svenska och skånska historien.

I början av 2018 flyttade även Regis in i Tyghuset. Regis är en ekonomisk förening som bildades på initiativ av Skånes länsmuseer. Föreningen skall genom sin verksamhet medverka till ökad integration och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i utbildning och arbete samt att vara en resurs i rehabiliteringskedjan. 

Regis har idag 52 anställda som arbetar inom områdena registrering, digital bildhantering och GIS åt ett trettiotal uppdragsgivare. Utöver de 52 anställda finns det i dag ca 30 deltagare placerade på Regis i någon form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd.