INSTÄLLT! KULTURNATTEN 29.10 Nils BergendAL / SERIÖSA FÖRSÖK

Kulturnatten ställs tyvärr in på grund av den ökande smittspridningen i Skåne. För mera information: landskrona.se.

Seriösa Försök är en videoinstallation där Arian ur Goldbergvariationerna av J.S. Bach framförs med ljud från tungan. Man kan associera till gamla speldosor och dess tungor i metall; handvevad mekanik, en orkester i fickformat, en slitstark melodi som tål att kokas ner. ”Seriösa försök” är ett videoverk där den välbekanta Arian studsar fram – som en sprängskiss – mellan sex monitorer. 

Nils Bergendal har arbetat med fotografi och film i trettio år. Han hade sin första soloutställning 2013 på Dunkers Kulturhus och arbetar idag företrädelsevis med egen bokutgivning samt rumsliga ljud- och videoinstallationer, gärna utanför konstens rum där oväntade möten kan uppstå. I sina projekt försöker han få syn på det arttypiska hos oss människor, våra idoga försök att göra oss hemmastadda i världen, vår kosmiska obetydlighet och komiska självtillräcklighet.