LANDSKRONA FOTO FRIENDS UTSTÄLLNINGAR

Landskrona Foto Friends är en en plattform som visar en rad intressanta fotoutställningar som äger rum i och runt Landskrona samtidigt som festivalen.

Se KARTA för utställningsplatserna i och runt Landskrona. För öppettider se respektive utställning.

© Linnea Romeling

What´s past is prologue

Jubileumsutställning Fotografi Östra Grevie

Alumnideltagare 1993-2023

Borgmästargatan 1, Landskrona 6/9-22/9 2024 (galleriet har bara öppet på helger: fre,lör,sön )

Med anledning av Fotografi Östra Grevie har fyllt 30 år gör Fotografi Östra Grevie en jubileumsutställning What ́s Past is Prologue” under Friends of Landskrona Foto / Fotobiennalen 2024.
Vi är väldigt glada och stolta över att skolan har utbildat fotografer i tre decennier och detta vill vi självklart uppärksamma och förstås fira. Glädjande fortsätter vår utbildning att växa med ett ökande antal sökande för varje år. Gunther Raud startade utbildningen 1993. Nu vill vi knyta ihop det förflutna med nuet och har därför valt att bjuda in ett antal alumni deltagare som är utbildande på Fotografi under 1993–2023 att ställa ut. Det finns även en publikation till utställningen.


© Håkan karlsson

En dag i taget – Håkan Karlsson 

Café Nell Walden, Landskrona Museum.

Nyårsdagen 2019 togs bild 1 av 365. Det skulle bli en bild om dagen i 365 dagar. Under pandemin växte sedan projektet En dag i taget fram. Projektet är en retrospektiv fotodagbok, kronologisk i datum men inte i år. En bild för varje dag. 

I sina bilder rör sig Håkan Karlsson både i Skåne och Europa. Det är bilder av miljö, vardag och människor. I utställningen ser man ett mindre urval från projektets totalt 366 bilder. 

Håkan Karlsson är 2022 års Nell Walden stipendiat. Stipendiet delas ut till en person som arbetar i Nell Waldens anda. Håkan verkar i staden där Nell växte upp och arbetar ständigt för att lyfta kulturen i Landskrona. Han är verksam som redaktör för Landskrona Direkt sedan 2003 och driver även Galleri Direkt. 2020 fick han Landskrona Kulturstipendium och han medverkade i Landskrona Foto Festival genom Foto Friends åren 2022 och 2020 med utställningar på Galleri Direkt. 2016 och 2018 medverkade han i Landskronit som samlade lokala fotografer på Landskrona Konsthall.


© Nina Slejko Blom

This Person Does Not ExistNina Slejko Blom

Klet Contemporary, Fiskargränden 12B, 261 29 Landskrona

2024-08-31 – 09-29, in the windows of the gallery, exhibition accessible from the street

 The exhibition includes images generated by an AI face generator, a text written by an AI text generator, a QR Code, a webpage + a work proposition from Dr. Nehir Yara Balik (or a phishing email sent by a robot) –

The images in the windows, deceptively lifelike, have been generated by a web-based face generator, creating fake faces of non-existent humans from the unnervingly precise thispersondoesnotexist.com. An AI can fashion a face and weave a story like a person; but perhaps the very definition of ”a person” is slipping away from us. As we channel our energy and resources into these AI systems, what are we truly sacrificing? What are we getting in return?
These AI-generated faces, perfect for fake profiles, can be used by both robots and humans to mask true identities. We are all too willing to let others, even machines, do our work for us. Comfort is our god, and we trust these AI creations—until a seemingly perfect face morphs, sprouting an ear from its nose, jolting us back to a disconcerting reality.
In time, our daily interactions become dominated by these artificial entities. We might forget what it feels like to interact with a real human. We drown in a sea of flawless impostors, losing touch with genuine human contact, until the very essence of what it means to be human begins to blur. And in that uncanny moment, a Madagascar jewel shimmers in the distance, reflecting an iridescent glow.
The unicorn appears, its horn spiraling into the void.


© Thor-Björn Johansson
© Örjan Kristenson

TIDSVITTNEN Thor-Björn Johansson  & Örjan Kristenson

Galleri Slottet 7, Citadellet Landskrona 6/9 – 15/9 (samma öppettider som festivalen)

Fotografi är konserverad tid, en hundradels sekund som…när du tagit din bild är den redan historia.

Det är därför Thor-Björn Johansson och Örjan Kristenson går tillbaka i tiden, visar bilder från en svunnen tid – 70 och -80 tal.En tid kan verka avlägsen men är inte mycket annorlunda än den tid vi lever i nu.Örjan visar bilder från fyra reportage ; Hantverkare i Kalmar län, en resa i Polen, pensionatet Röhälla nord om Ölandsbron samt cirkus i Färjestaden. Thor-Björns bilder är från Hede i Härjedalen, Långbro mentalsjukhus och danskvällar vid stadshotellet Rogge i Srängnäs.


© Charlotta di Montefalco

Forte e non solo – Charlotta di Montefalco

Svenska Mäklarhuset, Östergatan 35, Landskrona 7/9-31/12

Fotografier från Italien