LIN WEI-LUN – MAZU

PLATS: I fönsterna på Landskrona Stadsbibliotek KARTA

VERKET MAZU, består av en serie vykort skrivna till Mazu1, havsgudin-nan som anlände till Taiwan från det kinesiska fastlandet för tre-hundra år sedan. I dag betraktar taiwaneserna henne inte bara som en beskyddare av öns fiskare och sjömän, utan även som en skydds-gudinna för hela ön Taiwan. Under perioder av geopolitisk instabilitet, som senast under den amerikanska politikern Nancy Pelosis besök i Taipei, bad vykorten om hennes beskydd. 
 
Fotografierna som tryckts på vykorten är en dokumentation av Lin Wei-Luns personliga undersökning av effekterna av Pelosis besök, inte bara på relationen över sundet utan också på sig själv och andra taiwaneser. Vykorten sammanfogar Wei-Luns bilder och texter till en bön till Mazu, och kanaliserar ovissheten om hans hemlands oför-utsägbara framtid till ett slags religiös praktik. 
 
Projektet använder också Mazu som en symbol för att adressera det komplicerade identitetsdilemma som taiwaneser står inför: Är vi
”taiwaneser” eller ”kineser i Taiwan”? Sjuttio år efter den kinesiska Kuomintang-regeringens reträtt till Taiwan 1949 spelar denna fråga fortfarande en viktig roll i det taiwanesiska civilsamhället. 
 

Lin Wei-Lun är en Londonbaserad fotograf och bildkonstnär från Taipei, Taiwan, med en masterexamen i fotojournalistik och dokumentärfotografi från London College of Communication. Lin Wei-Lun är vinnare av Landskrona Foto & Bread-field Dummy Award 2024.


1 Mazu är en viktig religiös gestalt i Kina och Taiwan, och under 1990- och 00-talen användes hon av kinesiska statliga medier för att betona ländernas gemensamma kulturella rötter, i syfte att främja enhet över Taiwansundet.