LINA GEOUSHY – SHAME LESS مش عيب: A PROTEST AGAINST SEXUAL VIOLENCE

PLATS: Rådhuset, Landskrona KARTA. Ingår i festivalbiljett

Sexuellt relaterat våld är ett lika allvarligt som utbrett universellt problem. Var tredje kvinna i världen har blivit utsatt. Egypten ligger i topp i statistiken efter Afghanistan. Enligt en FN-studie från 2013 ”har praktiskt taget alla egyptiska kvinnor utsatts för sexuella trakasserier”. Även om landet sedan studien har haft sina MeToo-ögonblick har effekterna varit övergående.

I Egypten betraktas sexuellt verbala trakasserier mer eller mindre som ”flirtande”, inte som trakasserier. Många kvinnor känner sig därför avskräckta att rapportera incidenter. De vill undvika att bli ännu mer skamfyllda – eller till och med klandrade. Skulden hamnar inte sällan på offret.

Lina Geoushy blev sexuellt trakasserad på gatan, i hemmet och på jobbet i Kairo. Upprörd över förekomsten och normaliseringen av problemet upplevde hon ett behov att i solidaritet med andra kvinnor protestera mot sexuellt relaterat förtryck. På Instagram efterlyste hon andra kvinnor i Kairo med liknande upplevelser som hon själv. Hon träffade dem, intervjuade och fotograferade dem, adderade deras vittnesmål i handskriven text på fotografierna samt, på kvinnornas begäran, guldmasker för att skydda deras identitet. Projektet Shame Less: En protest mot sexuellt relaterat våld var fött – och har renderat henne ett antal internationella utmärkelser.

Lina Geoushy

Lina Geoushy, född 1990, delar sin tid mellan Kairo och London. Hon tog sin examen i Photojournalism & Documentary Photography 2021 på London College of Communication. För sitt tidigare projekt Breadwinners, om egyptiska kvinnor som i patriarkatets skugga sliter för att försörja sina familjer, utsågs hon 2019 till Documentary Photographer of The Year av brittiska The Royal Photographic Society.