Marta Bogdańska – SHIFTERS

Projektet började med en samling artiklar om ekorrar, delfiner, ödlor och duvor som anklagades för att spionera. År av arkivforskning tog vid. Resultatet blev Shifters. Med utgångspunkt i Éric Baratays historia ur djurens synvinkel, Michel Foucaults ’biopolitik’ och Hito Steyerls teori om ”dåliga bilder” – samt moderna materialistiska och feministiska teorier – tar Marta Bogdańska på 850 sidor med läsaren på ett konstnärligt och etiskt utforskande av användningen av djur inom västerländsk militär, underrättelsetjänst och polis, från 1800-talet till 1970-talet.  

Längs vägen ifrågasätter hon det judisk-kristna arv som använts för att förneka djur medverkan, som använts för att motivera utnyttjandet av dem. Hon försöker utveckla en nyanserad förståelse för vår orättvisa samexistens med djuren, visa upp omfattningen av djurens mod, uppoffringar och lidande. 

Valet av papper, format och tryckkvalitet är en referens till den moderna romanens rötter och födelse, påminner till och med om genren ”pulp fiction” med dess råa material och tryck, med dess masspopularitet som går hand i hand med dess dåliga smak. Texter från medverkande skribenter vävs samman med bildmaterialet och baserade på Marta Bogdańskas upptäckter förgrenar sig texterna och öppnar dörrar för ytterligare tolkningar.  

Marta Bogdańska är bildkonstnär, fotograf, kulturchef och filmskapare. Hon studerade filosofi och genusvetenskap vid universitetet i Warszawa och i Beirut och har en examen i fotografi. Hennes verk har väckt stor uppmärksamhet internationellt. Shifters har vunnit PHotoESPAÑA Best International Photography Book of the Year och nominerats till Kassel Dummy Award, Luma Rencontres Dummy Book Award Arles och MACK First Book Award.