19.6- 29.8.21 MARTIN BRINK / WALKS

Lokal Tyghuset, Landskrona Öppettider Torsdag – Söndag kl. 12-17 Fri entré

Martin Brink (f 1984) är fotograf och konstnär baserad i Helsingborg. Han började som fotoassistent och konsumerade foto- och konstböcker, utställningar och fotografi på internet. Sedan dess har han mestadels jobbat med personliga projekt och sporadiska uppdrag, framförallt inom konsten. Det digitala mediet har varit lika centralt för honom som det fysiska. Det har gjort att han valt att publicera mycket material online, bland annat genom nyhetsbrev, animationer och digitala böcker. 

För runt 10 år sedan påbörjade Marin Brink serien ’Walks’. Det hade blivit uppenbart att fotografi för honom, som för många andra, skapas under promenaden. Därför började han fotografera när han såg en bild ta form framför sig, under promenader och i riktningen han gick. Det var ett sätt att avgränsa sig fotografiskt och en övning i komposition, ofta genom att hellre avstå en bild än att ta en. Under åren har arkivet växt och tagit olika sidospår.  

I hans senaste serie ’Covid Walks’, kombinerar han fotografier tagna under promenader med titlar från nyhetsrubriker innehållandes söktermen “walk”, på så sätt sammanför han två aktiviteter som under pandemin blev en räddning och dominerande sysselsättning för många människor – promenader utomhus och nätbaserad konsumtion av nyheter och fiction. 

Martin Brink är 2020 års Claës Lewenhaupts stipendiat. 

Styrelsens motivering till att Martin Brink erhåller Claës Lewenhaupts stipendium 2020:

Martin Brink går över ängar, genom dungar, förbi hus utan att något händer. Hans kamera funderar, avvaktar och iakttar. Nära och enkelt.
Martin vandrar i det vardagliga.
I den svåra självklarheten.
Han söker inte idyllen eller vemodet. Inte heller dramatiken eller förgängligheten.
Martin längtar inte till målet. Upplevelsen av tiden, den vanliga gör oss till medföljare.

Claes Lewenhaupts stipendiefond för unga fotografer, vill följa Martin Brinck även i fortsättningen.

Läs mera om Claës Lewenhaupt stipendiet här.

Walk 190522