Modeller sökes

Hej Landskrona!

Jag heter Deanna Pizzitelli. Jag är en kanadensisk konstnär och pedagog, som för närvarande bor i Slovakien. I november i år kommer jag att vara så kallad Artist in Residence I staden, inbjuden av Landskrona Foto. Nu letar jag efter modeller som vill medverka i mitt projekt. Arbetet är avlönat. Projektet spanner över 5–6 separata arbetsdagar under de sex veckorna jag är här. Du bör kunna ställa upp vid flera tillfällen.

OM PROJEKTET

Jag kommer att anställa ett antal modeller, helst tidigare okända för varandra (åtminstone inte i nära relationer med varandra). Min avsikt är att sammanföra främlingar och fotografera utvecklingen av deras relationer över tid. Genom att skapa utrymme för dessa närmanden – det kan röra sig om en gemensam måltid eller en promenad – kommer jag att utforska en fotografisk definition av intimitet: Vad är en sådan och hur odlas den? Som fotograf kan jag komma att inkludera mig själv i dessa fotografier.Personer som arbetar inom kulinariska yrken samt med själslig analys (psykologi, psykiatri, psykoterapi etc.) uppmuntras särskilt att söka, även om alla är välkomna

KONTAKT & YTTERLIGARE INFORMATION

Om du är intresserad, vänligen kontakta mig på engelska via e -post så att vi kan ordna ett Zoom/Skype-möte. Mitt projekt värdesätter inkludering och alla personer över 18 år är välkomna att ansöka. Observera att modeller kommer att behöva underteckna ett modellrelease-avtal, vilket ger mig tillstånd att använda bilderna offentligt. Modeller under 18 år kan övervägas om alla officiella vårdnadshavare är överens och villiga att skriva under ett modellavtal. För att säkerställa säkerheten för samtliga deltagare krävs även vaccinationsbevis.Jag ser fram emot att arbeta i ert samhälle. Tack!

E-post:

deanna.pizzitelli@gmail.com

Hemsida

www.deannapizzitelli.com

www.bulgergallery.com

ENG MODELS WANTED.

Hello Landskrona!

My name is Deanna Pizzitelli. I am a Canadian artist and educator, currently living in Slovakia. In November of this year, I will be the artist-in-resident at Landskrona Foto, and am looking for models to participate in my project. This is a paid position, and will unfold over 5–6 separate days during the six-week residency period. Models are asked commit to multiple shooting sessions.

ABOUT THE PROJECT

I will be hiring several models, previously unknown to one another (or at least not in close relationships with one another). My intention is to bring together strangers and photograph the development of their relationships across time. By setting up opportunities for connection—this could be a shared meal, or a walk—I will explore a photographic definition of intimacy: what is it, and how is it cultivated? As the photographer, I may include myself in these photographs. Individuals working in the fields of the culinary arts and analysis (psychology, psychiatry, psychotherapy, etc.) are particularly encouraged to apply, although all are welcome.

CONTACT & ADDITIONAL INFORMATION.

If interested, please reach out via email so that we can arrange a Zoom / Skype meeting. This project values inclusivity and all people over the age of 18 are welcome to apply. Please note that models will be required to sign model release forms, which will give me permission to use the images publicly. Models under the age of 18 may be considered if all official guardians are in agreement and willing to sign a release form. To ensure safety for all participants, proof of vaccination is also required. I look forward to working in your community.

Thank you!

E-mail: deanna.pizzitelli@gmail.com

Website:

www.deannapizzitelli.com

www.bulgergallery.com