Pacifico Silano -Denim Blue Tableau

© Pacifico Silano

PLATS: Utomhusutställning vid Artillerigatan / Vengatan KARTA

Pacifico Silanos verk utforskar tryckkultur, bildcirkulation och frågor om HBTQ+-identitet, och består i sin helhet av återanvända fragment från gaypornografiska magasin från 1970- och 80-talen – en era som förbinder det progressiva arvet efter den sexuella revolutionen med den förödande hiv/aids-krisen som följde därpå. Som Vince Aletti skrev i The New Yorker 2022: ”Pacifico Silanos mjukpornografiska källmaterial är omisskännligt men svårfångat, som ett återuppväckt minne eller en undanglidande dröm.” 

Silano fotograferar av delar av tidningarna och sammanfogar dessa nya bilder till ett antal förföriska installationer som ofta framhäver originalpublikationernas materialitet – han närstuderar de häftade mittuppslagen, det sönderrivna pappret eller färgpaletten som bleknat med tidens gång. Genom att lyfta fram kontrasterande detaljer, från de välbekanta visuella symbolerna för en arketypisk maskulinitet, till mer romantiska glimtar av förbisedd ömhet, pekar Silano på de underliggande spänningar som ryms i hans källmaterial; mellan hårdhet och mjukhet, mellan glädje och melankoli, mellan de homosexuellas frigörelse och deras fortsatta anpassning till majoritetssamhällets normer. 

Pacifico Silano är en linsbaserad approprieringskonstnär baserad i New York City, där han tog examen med en MFA vid School of Visual Arts 2012. Hans verk har visats i både grupp- och separatutställningar och finns också i den permanenta samlingen på The Museum of Modern Art (MoMA). 

© Pacifico Silano
© Pacifico Silano