Parallel Europeisk Fotobaserad Plattform

Landskrona Foto deltar i det fyra-åriga projektet Parallel Europeisk Fotobaserad Plattform. Programmet samlar kreativa europeiska organisationer hängivna att främja tvärkulturella utbyten och mentorskap i ordning att upprätta nya riktlinjer inom samtida fotografi.

Den konstnärliga arbetsprocessen är uppdelad i tidsperioder och varje sådan fas avslutas med en Intersection, det vill säga en utställning där samtliga fotografer visar resultatet av det arbete som skett under projektet.

PARALLEL INTERSECTION LANDSKRONA 2020

Under (De)construction 4-20 /9 2020

Anka Gregorczyk | Anna Siggelkow | Carola Lampe | Caroline Kolkman | Cian Burke | David Barreiro Diego Ballestrasse | Domonkos Varga | Elsa Gregersdotter | George Selley | Georgs Avetisjans Gustavo Balbela | Indrė Urbonaitė | Joachim Bøgedal | Johanna Karjalainen | Jordi Barreras | Joshua Tarplin | Jošt Dolinšek | Margherita Muriti | Negar Yaghmaian | Sara Perovic | Sara Wu | Shelli Weiler | Søren Lilholt | Theo Ellison | Vitaliy Galanzha | Yushi Li | Yuxin Jiang

Precis som prefixet de- betecknar borttagning eller omkastning, vänder och vrider konstnärerna i denna utställning på det fotografiska mediets beskaffenhet. I förlängningen är det själva tillvaron som analyseras och omdanas till nya konstruktioner, former och idéer.

Trots att Under (De)construction presenterar verk av 28 konstnärer som alla jobbar med skilda konstnärliga uttryck, kan man skönja en gemensam metod: att gå bortom själva den ”fotografiska ramen”. Kanske kan man se detta som ett sökande efter andra strukturer att förhålla sig till, i en tid när vi närmar oss slutet för världen som vi känner den.

Om Parallel

Parallel är en plattform som samlar kreativa europeiska organisationer hängivna att främja tvärkulturella utbyten och mentorskap i ordning att upprätta nya riktlinjer inom samtida fotografi.

Medlemmarna inkluderar museer, gallerier, kulturcentrum, festivaler, konstskolor och utgivare – närmare bestämt 18 av de mest livfulla europeiska kulturnaven från 16 olika länder, som kommer att delta i urval och stå som värdar för nya konstnärer och kuratorer, organisera utställningar och främja konstnärligt nätverkande. Den stora och mångsidiga naturen i detta nätverk garanterar en bred geografisk spridning och en fruktbar grund för att främja nya dialoger, tända nya idéer och hjälpa till att öka kreativiteten.

Projektet implementeras i två faser: Creative Guidance i form av urval, handledning, lärande och kuratorskap för framväxande skapande personer; Exhibition Platform i form av ett brett utställningsnätverk med utställare, universitet och konstskolor.

Parallel är designad och ledd av Procur.arte och medfinansierad av Europeiska Unionens Creative Europe Program. Landskrona Foto har också stöd från Kulturrådet.

Parallel medlemmar:

Procur.arte  Lisboa, Portugal (Project Leader)

Robert Capa Contemporary Center  Budapest, Hungary

Le Château d’Eau  Toulouse, France

Fondazione Fotografia Modena  Modena, Italy

Centro Artes José de Guimarães – A Oficina  Guimarães, Portugal

Format International Photography Festival – Derby Quad  Derby, UK

FotoFestiwal – Foundation of Visual Education  Lodz, Poland

Galleri Image  Aarhus, Denmark

ISSP  Riga, Latvia

Katalog – Journal of Photography & Video  Kerteminde, Denmark

Landskrona Foto  Landskrona, Sweden

Kaunas Photography Gallery  Kaunas, Lithuania

UGM – Maribor Art Gallery  Maribor, Slovenia

The Finnish Museum of Photography  Helsinki, Finland

Organ Vida  Zagreb, Croatia

Photoireland  Dublin, Ireland

YET Magazine Lausanne, Switzerland