PER HEMMINGSSON I URVAL – EN FOTOBOKSSAMLING SYNAS

Vi har bjudit in fotohistorikern Eva Dahlman att ”syna” Per Hemmingssons fotobokssamling. I ett personligt urval lyfter hon vissa titlar och saknar andra.  

Eva Dahlman är fotohistoriker och etnolog och har som intendent arbetat med Nordiska museets fotografiska samling och har varit förste bibliotekarie vid Kungliga biblioteket med fotografi som specialområde. Hennes forskning är särskilt inriktad på kvinnliga fotografer och bygdefotografi i Sverige. Hon är sedan 2012 verksam som oberoende fotohistoriker och blev 2019 hedersdoktor vid Stockholms universitet.  

Eva Dahlman är en ledande kraft i nätverket Nationellt ansvar för fotografi i Sverige som driver frågor om den fotografiska stillbildens historia och framtid.   

Per Hemmingsson (1937-2017) var nestorn inom svensk fotografihistoria. Det var till honom man vände sig när det gällde fotografins alla områden och utveckling, från 1840-talet och fram till modern tid. Han kunde till exempel allt om fotografiska tekniker, i Brian Coes klassiker Kameran – från daguerreotyp till direktbild, 1978, stod han för den svenska översättningens faktagranskning.

Med boken August Strindberg som fotograf, 1963, blev Per Hemmingsson först med att beskriva dennes intresse för den fotografiska bilden, banbrytande var också hans Fotohistoriskt – Kring fotografins pionjärer och deras bilder, 1970.

Per Hemmingsson var en av de drivande när Fotografiska museet inrättades som en avdelning vid Moderna museet 1971 men som upplöstes 1998 och integrerades i konstsamlingen.    

Då kvinnor bakom kameran är ett av mina forskningsområden har jag valt ut några av de få böcker som presenterar kvinnliga fotografer, till exempel Anna Riwkin, Imogen Cunningham och Cindy Sherman.

Fotohistoriska klassiker som Solfrid Söderlinds Porträttbruk i Sverige 1840 -1865, 1993, och Skånska fotografer 1845-2005, 2005 är också särskilt värda att lyftas fram liksom de klassiska fotoböckerna Disfarmer – Herbert Springs portraits 1939-1946, 1976 och Jefferik Stocklassas Dagar med Dai, 1987.   

Eva Dahlman

Per Hemmingssons samling. 

År 2018 förvärvade Landskrona Foto Per Hemmingssons [1937–2017] samling av fotografisk litteratur. Det är en av de finaste och mest omfattande privata samlingarna av fotografisk litteratur i Skandinavien och täcker fotografins historia från dess födelse fram till idag. Hemmingsson var fotohistoriker, kritiker och författare. 

 Hans arbetsbibliotek består av cirka 2000 böcker och broschyrer, tidskrifter oräknade. Samlingen täcker och återspeglar ämnen som Fotografisamlingar och museer, Fotobokens anatomi, Optik, Konst och fotografering, Stilleben och figurstudier, Stil och mode, Interiörer, Städer och landskap, Krig och katastrofer, Vardagsliv och social dokumentation, Porträtt med flera.