LANDSKRONA FOTO & ARTPROOF Portfolio AWARD

I samband med Landskrona Foto Festival arrangerar festivalen en Portfolio Review för yrkesverksamma fotografer och fotobaserade konstnärer. Det är viktigt att portfoliovisningen har möjlighet att leda till utställningar för deltagande fotografer och vi har ett bra resultat från tidigare år. Flera deltagare har som resultat av vår Portfolio Review blivit inbjudna till bland annat fotofestivalerna i Derby, Aten, Dublin och Leipzig. Dessutom har ett flertal fotoböcker blivit publicerade bland annat på det tyska förlaget Kehrer.

Som ett resultat av varje Portfolio Review utses en vinnande fotograf i Landskrona Foto och Artproof portfolio award. Det vinnande bidraget kommer att ställas ut under nästkommande Foto Festival.

Tidigare vinnare av Landskrona Foto & Art Proof Portfolio Award