publikationer

Landskrona Foto publicerar årligen ett antal kataloger och trycksaker som rör vår verksamhet. Är du intresserad att beställa någon av produkterna nedan, vänligen kontakta berta.bogar@landskrona.se för att lägga din beställning. Betalning sker via faktura och vi kommer att lägga till en administrativ kostnad på 20 kr, per försändelse.

UTSTÄLLNINGSKATALOGER

AgNO3 | Histories of science and photography in Sweden
Publisher: Historiska Media 2016
Pages: 239
Graphic Design: Janne Jönsson
Hardcover
Thread bound
Offset print
Printed by Göteborgstryckeriet, Göteborg 2016
Size: 265 x 210 x 23 mm
ISBN: 9789175454580

TIME / LIGHT / LOVE – Swedish photography portraits 1840 – 2017
Publisher: Historiska Media 2017
Graphic Design: Janne Jönsson
Hardcover
Thread bound
Offset print
Printed by Göteborgstryckeriet, Göteborg 2016
Size: 265 x 210 x 23 mm
ISBN: 978-91-983034-9-0

A WAY AWAY – Swedish photographers explore the world 1862-2018
Publisher: Historiska Media 2018
Pages: 256
Graphic Design: Janne Jönsson
Hardcover
Thread bound
Offset print
Printed by Göteborgstryckeriet, Göteborg 2018
Size: 265 x 210 x 23 mm
ISBN: 978-91-984414-4-4

JEAN HERMANSON & DUBLINS BARN

VIEW: KATALOGER

LANDSKRONA FOTO VIEW: CHILE
FROM HISTORY TO STORIES / DESDE LA HISTORIA A HISTORIAS

A (tentative) tale of photography in Chile
Pages 287
Design: Greger Ulf Nilson
Printed by Göteborgstryckeriet, Göteborg 2018
Publisher: Landskrona Foto
ISBN: 97891984414 20

VIEW: IRLAND – 2016

VIEW: FINLAND 2017

 

 

VIEW: CZECH REPUBLIC – 2015

FOCUS: TURKEY – 2014

You Would Be Earth by Meral Güler and Dan Porter
The winner of Landskrona Foto & Breadfield Dummy Award 2015
Publisher: Landskrona Foto / Breadfield Press
Pages: 76
First edition of 700
Graphic Design: Damien Poulain at Oodee Studio
Paper: Papyrus
Hardcover, printed Geltex
Thread bound
Foil stamped spine
Embossed front cover
Offset print
Printed by Göteborgstryckeriet, Göteborg 2015
ISBN 978-91-983034-0-7

Picnos Tshombé by Gloria Oyarzabal
The winner of Landskrona Foto & Breadfield Dummy Award 2017
Publisher: Landskrona Foto / Breadfield Press / Witty Kiwi
Pages: 142
First edition of 700
Graphic Design: Tres Tipos Graficos
Hardcover
Printed by Brizzolis, Madrid 2018
ISBN 978-91-984414-1-3

A lit candle lit the following and other coincidences on existence by Duccio Doretti
Winner of Landskrona Foto & Breadfield Dummy Award 2016
Publisher: Landskrona Foto / Breadfield Press
Pages: 72
First edition of 600
Text: Duccio Doretti
Graphic Design: Emilio Macchia (eee)
Offset print
Printed by Grafiche dell ´Artiere, Bologna Italy
ISBN 978-91-981747-3-1

OPEN CALL KATALOGER

OPEN CALL 2017 – YOU AND ME
OPEN CALL 2018 – SO FAR
OPEN CALL 2017 – ONE POINT FIVE DEGREES