SAMTAL OCH EVENT PROGRAM

Vårt samtalsprogram är preliminärt. Alla samtal är på engelska, om inget annat språk anges.

FREDAG 2 SEPTEMBER

12.00-22.00 Alla utställningarna är öppna.

12.00- 22.00 Thimans Pop-up vinbar (EXERCISHALLEN) . Läs mer här.

19.00-20.00 INVIGNING (KONSTHALLEN) av Landskrona Foto Festival 2022.

20.30-21.00 BOKSLÄPP (EXERCISHALLEN) 2020 års Dummy Award vinnare Satoshi Tsuchiyama bok Heat of Sand.

21.00-22.00 LIVE MUSIK LYMLAND (EXERCISHALLEN) Läs mer här

”Lymland skapar filmisk instrumental musik. I över ett decennium har Lymland varit en tillflyktsort i ljud. Bandet har släppt fem album i olika tonlägen. Lymland skapar världar av efterklang, surr och brum. Men för att vara sparsmakad musik – Lymland är alltid utan sång och utan trummor – är det aldrig tråkigt. Här finns plats för fantasi bakom finurliga melodier, trevlig distortion, mod att experimentera och svårplacerade ljud. På senaste albumet Drömfångar (Zeon Light, 2022) har Lymland fångat klangerna som uppstår i rummet och spelat in skivan till stora delar live.”

LÖRDAG 3 SEPTEMBER

11.00-20.00 Alla utställningarna är öppna.

11.00-23.00 Thimans Popup vinbar (EXERCISHALLEN). Läs mer här.

11.15-11.45 ARTIST TALK (RÅDHUSET). Festivalens konstnärliga ledare Monica Allende i samtal med Lina Geoushy. Läs mer här.

11.15-12.00 BOKSAMTAL (EXERCISHALLEN): field; scope; site – en fotografisk undersökning av Landskrona Idrottshall. Sänds också live på facebook.

Välkomna till ett samtal mellan Emma Nilsson , Matilda Plöjel och Gunnar Sandin om boken field; scope; site. Det mest rättframma sättet att beskriva det kollektiva arbetet bakom field; scope; site vore att kalla det för en fotografisk dokumentation av Landskrona Idrottshall, en byggnad ritad av den danske arkitekten Arne Jacobsen och uppförd under 1960-talet. Likväl är det en något missvisande beskrivning. Landskrona Idrottshall är visserligen ett studieobjekt i sig, men framför allt utgör byggnaden här ett medel för att nå andra mål; att utforska fotograferandet som metod för arkitektoniskt tänkande och skapande.

Materialet producerades som en utställning och har först efteråt omvandlats till en bok. Precis som de ursprungliga fotografiska undersökningarna inte hade för avsikt att avbilda en särskild byggnad, är inte heller boken en dokumentation av en utställning. De utställda arbetena har istället omtolkats utifrån bokens rumsliga logik och form för berättande. För att kunna göra en sådan översättning vände sig arkitekten Emma Nilsson till Sailor Press.

Emma Nilsson , arkitekt, professor i arkitektur och rektor för Bergen Arkitekthøgskole, Matilda Plöjel, grundare av Sailor Press. Gunnar Sandin, konstnär och forskare, professor i teoretisk och tillämpad estetik vid Institutionen för Arkitektur och byggd miljö, LU. 

12.15-12.45 ARTIST TALK (EXERCISHALLEN) Gloria Oyarzabal berättar om sin utställning Usus Fructus Abusus. Läs mer här. Sänds också live på facebook.

12.00-18.00 POP-UP STUDIO (UTANFÖR EXERCISHALLEN) Läs mer här

Under festivalens invigningshelg har du möjlighet att bli fotograferad med våtplåtsteknik av fotograf Hans Jonsson och få ett unikt porträtt av dig själv att ta med hem.

13.00-13.45 BOKSAMTAL (EXERCISHALLEN) SFF Programpunkt XYZ Books, FW BOOKS i samtal med Matilda Plöjel. Sänds också live på facebook.

Annika Legdinzs presenterar:: Två förläggare presenterar var sin fotobok som de inspirerats av och som de önskar att de själva hade publicerat. Vad gör just denna publikation speciell? Hade de gjort något annorlunda om de själva varit förläggare för böckerna? Matilda Plöjel från Sailor Press samtalar med Pedro Guimaraes och Tiago Casanova från XYZ Books och Hans från FW Books om den fotografiska litteraturens alla komplexa beståndsdelar. 

I samarbete med Fotoförfattarna Svenska fotografers förbund. 

14.00-14.30 ARTIST TALK (EXERCISHALLEN) Marta Bogdańska berättar om sin utställning Shifters. Läs mer här. Sänds också live på facebook.

14.45-15.30 SEMINARIESERIE BILD <=> TEXT (EXERCISHALLEN) . Sänds också live på facebook.

BILD <=> TEXT är en seminarieserie, som ges av Enheten för film, fotografi och litterär gestaltning vid HDK-Valand, Göteborgs universitet. Serien syftar till att undersöka den myriad av kopplingar som uppträder mellan text och bild, i exempelvis konstnärsböcker, filmer, berättande fotografi, materiell poetik eller ekfraser.  

För detta tillfälle av seminariet BILD <=> TEXT har vi bett curatorn Jenny Lindhe att välja ett verk som visas på festivalen som utgångspunkt får vårt samtal. Det blev den egyptiska fotografen Lina Geoushy arbete Shame Less. Med våra respektive ämnesmässiga ingångar kommer vi tillsammans bidra till en vidare och djupare förståelse av hur text och bild fungerar i den komplexa tematik som Geoushy behandlar i sitt arbete. I panelen medverkar Anna Strand, Maja Daniels, Elisabeth Hjorth och Niclas Östlind.

12.30-13.30 WALK & TALK (UTOMHUS) Festivalens konstnärliga ledare Monica Allende i samtal med Chow & Lin och Clare Hewitt. Samtal med konstnärerna vid deras utomhusutställningar. Samling utanför ingången till Landskrona Foto.

15.45-16.30 TALK (EXERCISHALLEN) Work in Progress; ett samtal av Atla – Nordic Platform for Emerging Photography. Linnea Frandsen (DK) presenterar publikationerna Atla on Paper och bjuder in konstnärerna Hjördís Eyþórsdóttir (IS), Alexandra Lige (SE) och Matilde Søes Rasmussen (DK) på scenen till ett samtal om deras arbete och konstnärliga process.  Sänds också live på facebook.

15.00- 15.30 ARTIST TALK (KONSTHALLEN) Festivalens konstnärliga ledare Monica Allende i samtal med Constanza Walderrama. Läs mer här.

15.30- 16.00 ARTIST TALK (KONSTHALLEN) Festivalens konstnärliga ledare Monica Allende i samtal med Imran Kokiloo Läs mer här.

16.00- 16.30 ARTIST TALK (KONSTHALLEN) Festivalens konstnärliga ledare Monica Allende i samtal med Imane Djamil. Läs mer här.

16.45.-17.15 PRESENTATION (EXERCISHALLEN) Jenny Nordquist presenterar 2022 års Claës Lewenhaupt stipendiat Lisa Grip. Efterföljt av ett samtal med Lisa Grip. Sänds också live på facebook.

17.30-18.00 PRESENTATION (EXERCISHALLEN) 2022 års Dummy Award vinnare Róisín White presenteras av Jenny Lindhe och Gloria Oyarzabal. Róisín White berättar därefter om sitt arbete Lay Her Down Upon Her Back. Läs mer här. Sänds också live på facebook.

18.00-19.40 PECHA KUCHA (EXERCISHALLEN)  Tolv fotografer presenterar sina senaste fotoboksprojekt i en rasande fart. Läs mer här

Henry Arvidsson – Hillevi Nagel – Fabian Hammerl – Clare Hewitt – Alexander Martemianov – Louise Bøgelund Saugmann – Annika Legzdins – Lisbeth Johansen – Josefine Forsberg – Xenia Nikolskaya

20.00-23.00 DJ (EXERCISHALLEN) Anna Storåkers

”DJ på eftersläppet är Anna Storåkers från P3 & P2 i Sveriges Radio –  ny och eklektisk musik är hennes mening med tillvaron – ta en drink och lyssna till jungle och jazz.”

SÖNDAG 4 SEPTEMBER

11.00-17.00 Alla utställningarna är öppna.

11.00-17.00 Thimans Popup vinbar (EXERCISHALLEN). Läs mer här.

11.00- 11.45 ARTIST TALK (CITADELLET) Tina Enghoff och Kamille Nygård berättar om deras utställning i fängelset på citadellet. Läs mer här.

11.15- 12.00 ARTIST TALK (MUSEET)- Festivalens konstnärliga ledare Monica Allende i samtal med Haley Morris Cafiero. Läs mer här.

11.15-11.45 DIALOG (EXERCISHALLEN) BLACKBOOK PUBLICATIONS. Läs mer här. Sänds också live på facebook.

11.50-13.20 PANELSAMTAL (EXERCISHALLEN) Forskning med Fotografi.  En presentation av två aktuella konstnärliga forskningsprojekt med fotografiet som bas. Sänds också live på facebook.

Samtal mellan Cecilia Järdemar, Björn Larsson och Carl Johan Eriksson om utmaningar och villkor i konstnärlig forskning. Arrangerat av CFF Centrum för fotografi.

12.00-18.00 POP-UP STUDIO (UTANFÖR EXERCISHALLEN) Läs mer här

Under festivalens invigningshelg har du möjlighet att bli fotograferad med våtplåtsteknik av fotograf Hans Jonsson och få ett unikt porträtt av dig själv att ta med hem.

12.30-13.30 WALK & TALK (UTOMHUS) Festivalens konstnärliga ledare Monica Allende i samtal med Philip Blenkinsop. Samtal med konstnären vid deras utomhusutställningar. Samling utanför ingången till Landskrona Konsthall.

13.30-14.00 PRESENTATION (EXERCISHALLEN) Curator Rodrigo Orrantia presenterar konstnärerna som medverkar i utställningen The State of Things. Läs mer här. Sänds också live på facebook.

14.10-14.40 ARTIST TALK (EXERCISHALLEN) 2020 års Dummy Award vinnare Satoshi Tsuchiyama i samtal med Charlotte Dossche. Läs mer här. Sänds också live på facebook.

14.45-15.15 SAMTAL (EXERCISHALLEN) Periferi – Centrum för fotografi. Läs mer här. Sänds också live på facebook.

Under hösten 2021 drev Centrum för fotografi ett fotofanzineprojekt i Västra Götaland. 19 fotografer presenterade sina konstnärliga projekt i var sitt fanzine. Under hösten 2022 kommer projektet genomföras i Region Skåne med 14 fotografer som valts ut efter ett Open Call i regionen. CFF samtalar med några av deltagarna från Västra Götaland med deltagare från Periferi Skåne om erfarenheter och förväntningar på projektet.  Arrangerat av CFF Centrum för fotografi.

15.00- 15.30 ARTIST TALK (CITADELLET) Festivalens konstnärliga ledare Monica Allende i samtal med Billy H C Kwok. Läs mer här.

15.20-15.50 ARTIST TALK (EXERCISHALLEN) Crystal Bennes berättar om sin utställning No island is an island. Läs mer här. Sänds också live på facebook.

15.55-16.25 SAMTAL (EXERCISHALLEN) Anthony Luvera i samtal med sociolog Christopher Mathieu från Lunds universitet om sin utställning Agency. Läs mer här. Sänds också live på facebook.

16.15- 17.00 PRESENTATION (Sofia Albertina Kyrka) Festivalens konstnärliga ledare Monica Allende presenterar Carolina Agüeros utställning. Läs mer här.

16.30- 17.00 PRESENTATION (EXERCISHALLEN) boksamlandets glädjeämnen och vedermödor, en presentation av fotobokssamlare Tomas Eriksson (PÅ SVENSKA)

SÖNDAG 18 SEPTEMBER

14.00-14.30 ARTIST TALK (Café Nell Walden, MUSEET) Linda Unnhem från CFF Centre for Photography. i samtal med Fanny Beckman om sin utställning Take back the streets. Läs mer här.