Science & Friction

© Joan Fontcuberta

I utställningen Science & Friction, presenterade Joan Fontcuberta tre verk. I Herbarium (1982) visades inom en vetenskaplig kontext fotografier av icke-existerande växter, tillsammans med böcker, illustrationer, torkade blommor och särskilda verktyg. Utställningens namn, Herbarium, är en referens till den objektiva, typologiska stilen hos de botaniska fotografier Karl Blossfeldt tog till sitt projekt Urformen der Kunst i Tyskland på 1930-talet. Detta upplägg, som ska leda tankarna till ordning och klassificering, står i djup tacksamhetsskuld till den svenske naturforskaren Carl von Linnés tankar. Herbarium använder Blossfeldts kända framställningar för att göra oss uppmärksamma på de antaganden vi kan göra om det vi ser, om föremålen på fotografierna presenteras på ett bekant sätt.

De abstrakta storskalefotografierna i serierna Hemogramas och Lactogramas har tillkommit utan kamerans hjälp. I stället framställde Fontcuberta negativ genom att droppa blod eller mjölk på transparenta glasskivor. Med målet att vara så “objektiv” som möjligt utforskar serien den fotografiska bilden som spår, och blod används som en metaforisk hänvisning till kärleksakten, till födelse och död, sorg och passion, arv och identitet.