Skapa egna rum i Gerry Johanssons fotografier

Aktivitetskort som vill väcka barnens nyfikenhet genom att låta dem uppleva fotografierna i utställningen genom lek och engagemang.

Aktivitetskorten finns tillgängliga under Gerry Johanssons utställningsperiod fram t.o.m 31 juli.

Barn fotograferas redan innan de är födda och växer upp omgivna av bilder och kameror. Men kan de ta sig an en hel utställning med fotografier och fotoböcker? Kan de inspireras av svartvita fotografier av tomma rum?

Gerry Johanssons stilrena foton är utmärkta som underlag för att prata om former, figurer och mönster, om platserna vi möter och de människor som oftast är frånvarande. Vi bjuds in att associera fritt och skapa våra egna fantasivärldar i hans fotografiska rum.

När vi lär barn olika sätt att förhålla sig till fotografier och närma sig dem på ett lekfullt sätt skapas en nyfikenhet inför mediet. Detta bidrar till deras förmåga att avkoda dagens visuellt präglade kultur.

Vi vill väcka barns engagemang för fotografier och öppna dem för en värld där allt inte är färdigt och förutbestämt, där man själv kan bidra till bildens uttryck genom sin egen berättarglädje. Genom att varva analys av fotografierna med lek skapas en varierad och praktisk-pedagogisk fördjupning av utställningen. Vi uppmuntrar också besökande familjer att använda sin nyfikenhet för att undersöka sina egna hemmiljöer. Tack vare det universella formspråket i Gerry Johanssons fotografier kan vi, unga som gamla, få en förståelse för hur vi alla är förbundna genom tid och rum.

Målgrupp: 5-12 år och deras vuxna.

Läromål: Syftet med materialet är att väcka barns nyfikenhet genom att låta dem uppleva fotografierna i utställningen via leken. Barnen blir medvetna om samspelet mellan färger och former i och mellan bilder. Uppdragen ger dem ord som gör det lättare att prata om bilder, och de tränas i att följa sina associationer in i ett eget fantasiuniversum. Barnen får både verktyg för att förstå bilder och att producera egna utifrån sin fantasi, vilket breddar ramarna för framtida möten med fotografi och ökar förmågan att navigera i en visuellt präglad kultur.

Aktivitetskorten finns att hämta i galleriet under utställningen Gerry Johansson The Books