SPREADS – NIo uppslag kring publikationen som uttryck.

Detta år intresserar vi oss bland annat för publikationens mobila och därav demokratiska möjlighet. Vi har bjudit in konstnärer som i utställningar och samtal presenterar och diskuterar tillgängliggörandet av den fotografiska litteraturen under flaggen Spreads (engelska för bokuppslag och spridning). Med en strävan om att öka distributionen och i förlängningen även ”läs”-kunnigheten av fotografiska publikationer. Och, till skillnad från utställningar, som vanligtvis bara är tillgängliga under högst några månader, gör en bok det möjligt för verket att förbli inom armlängds avstånd under en livstid.

PLATS: Exercishallen KARTA Ingår i festivalbiljett.

Gloria Oyarzabal - USUS FRUCTUS ABUSUS

Mer info kommer snart.

Anthony Luvera - Agency

Mer info kommer snart.

Marta Bogdanska - Shifters

Mer info kommer snart.

Satoshi Tsuchiyama - Heat of Sand

Mer info kommer snart.

Rafal Milach - Strike

Mer info kommer snart.

Blackbook Publications - Dialog

Mer info kommer snart.

THE STATE OF THINGS - JOSHUA BILTON, HANNAH HUGHES, EUGENIA IVANISSEVICH, TOM LOVELACE, BÄRBEL PRAUN. KURERAT AV RODRIGO ORRANTIA

Mer info kommer snart.

Crystal Bennes - No Island is an Island

Mer info kommer snart.